preloader

Krisberedskapsveckan 2021

  • Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. I år genomförs den under vecka 39. Sverige firar 100 år av demokrati i år, vilket uppmärksammas under Krisberedskapsveckan. MSB:s beskrivning av demokratitemat är att Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla. Krisberedskapsveckan uppmärksammar Sveriges skyddsvärden, exempelvis frihet och självständighet. Arbetet med Sveriges beredskap handlar ytterst om att få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

    Läs mer om Krisberedskapsveckan på MSB:s webbplats: https://www.msb.se/krisberedskapsveckan

Utmaningen i en kris är den stora mängd osäkerhet som finns i situationen. Mitt i en kris kan det vara svårt att få en överblick för att kunna fatta strategiska beslut kring hur händelsen ska hanteras i ett läge som ofta är stressat. Olika kriser kräver dessutom olika hantering och olika förmågor. Det ställer höga krav på såväl organisation och person att vara anpassbar och dynamisk, oavsett vilken kris de ställs inför.

I år firar Sverige 100 år av demokrati. Det uppmärksammas av Krisberedskapsveckans tema och fokus: människans roll och engagemang är en viktig resurs i vårt Sveriges samlade förmåga att möta olika hot och kriser. Vi instämmer till fullo. För att värna demokratin i vårt land när allt ställs på sin spets krävs det insatser från människor och en högre nivå av beredskap och motståndskraft. Människor i olika organisationer, människor i olika konstellationer och människor som privatpersoner är alla en bidragande faktor till att öka Sveriges totala beredskap, och till sist, värna om vår demokrati.

Covid-19 har inneburit stora påfrestningar för organisationer och personer. När det dagliga livet är under påfrestningar har samhällets beredskap och människors anpassbarhet varit avgörande i hur väl vi har hanterat, och fortsätter att hantera, krisen. Att vi befinner oss i en kris behöver inte betyda att nästa kris är långt borta. Använd vad du har lärt dig under Coronapandemin för framtidens kriser, oavsett om det är översvämningar, bränder, krig eller ”Covid-22”. Den främsta lärdomen vi tar med oss ur pandemin är den växande vikten av att digitalisera sitt krisarbete, både för oss själva men också för att bidra till ett säkrare samhälle. Framtidens krishantering kommer att ställa allt högre krav på digitalisering.

Det är dags att bygga framtidens krisberedskap och krishantering för att kunna bemöta nästa samhälleliga kris. Erfarenheterna är färska och medvetenheten hög – vi befinner oss fortfarande i ett påfrestat läge. Ett sätt att ta tillvara på erfarenheterna är att tänka igenom hur processen sett ut, vilka människor som du förlitat på, eller som förlitat på dig och vilka aktiviteter som du har gjort för att göra tillvaron enklare för dig själv och för människor i din närhet – och i bästa fall för samhället. Det gäller både dig som privatperson och för dig i organisation, för ytterligare 100 år av demokrati.

Krisberedskapsveckan sätter ljuset på varför det är dags för framtidens krisberedskap och krishantering. Den främsta lärdomen vi tar med oss ur kölvattnet av pandemihanteringen är den växande vikten av att digitalisera sitt krisarbete för snabb och effektiv krishantering, både för vår organisation men också för att bidra till ett säkrare samhälle. Snabb och effektiv krishantering uppnås lättast av att arbetsmetoder och processer för krishantering digitaliseras så att det finns ett digitalt stöd i alla skeden av en kris. Exonaut Incident and Crisis Manager (ICM) är ett verktyg som stödjer såväl stora som små organisationer i snabb och effektiv hantering av incidenter och kriser.

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
  • Original image
  • Large image (2900px)
  • Medium image (1920px)
  • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.