Incident- och krishantering

Exonaut

Exonaut Incident and Crisis Manager (ICM) är ett verktyg som stödjer såväl stora som små organisationer i hanteringen av incidenter och kriser. Systemet kan både användas för att registrera och hantera löpande incidenter som vid större händelser och kriser, vilka kräver eskalering till krisledningar samt koordinering och informationsspridning mellan dessa.

Snabb och effektiv krishantering uppnås lättast av att arbetsmetoder och processer för krishantering digitaliseras så att det finns ett digitalt stöd i alla skeden av en kris. Krisledningen ska lätt kunna kommunicera sinsemellan, enkelt illustrera och analysera lägesbilden samtidigt som krisledningsmöten, beslutsfattande och logg förenklas och anpassas efter vad som inträffat. Exonaut används idag för dessa ändamål av såväl ett stort antal offentliga aktörer som privata verksamheter. Bland våra kunder finns flertalet försvarsmakter, blåljusorganisationer, centrala myndigheter, regioner och kommuner.

Exonaut ICM är en webbaserad lösning med tillhörande mobilapplikation som utvecklats för avvikelserapportering, incidenthantering och eskalering till operativ krishantering. Systemet integrerar mobila rapporteringsmallar, kunddesignade dashboards, notifieringar och verktyg för beslutsstöd. Med behörighetsbaserad inloggning på både dator och mobil eller platta möjliggör Exonaut ICM för nyckelpersoner att koordinera aktiviteter och åtgärder oavsett var man befinner sig.

Samverkan

 • Samarbeta och kommunicera direkt i appen, via webbläsare eller i mobilen – säkert och rättighetsstyrt.
 • Notifiera och larma medarbetare och berörda aktörer via SMS, mail och pushnotiser, individuellt eller till på förhand bestämda grupper.
 • Anpassade mallar för händelselogg och incident- eller avvikelserapportering som kan nås både via mobil och dator.

Överblick

 • Delad överblick över situationen genom dashboards för händelsen och dynamisk karta.
 • Tillgång till uppdaterade krisplaner, checklistor och kontaktlistor, både online och offline.
 • Spåra personal och resurser genom GPS-spårning och geofencing.

Analys

 • Incidentrapportering och spårning genom anpassade dashboards.
 • Möjlighet för flera användare att söka i händelseloggen på samma gång.
 • Automatiserad rapportering efter incidenten med tabeller, diagram och grafer i .doc-, .pdf-, .xls- och .html-format.

Våra experttjänster

Läs mer om hur du kan förbättra din incident- och krishanteringsförmåga

 

 

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.