preloader
Emergency management and public safety
03 Dec 2019
07:30:00 - 09:00:00

Diskussion med Swedbank om bankernas roll i totalförsvaret

Välkommen till 4C Strategies frukostseminarium den 3 december

Under 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Den finansiella sektorns roll inom totalförsvaret är att som för andra sektorer skydda och försvara landet, människors liv och hälsa och upprätthålla samhällets funktioner. Men hur går förberedelserna till i praktiken?

4C Strategies har nöjet att välkomna Johan Rosén från Swedbank för att presentera och dela med sig av om hur banken jobbar med dessa frågor. Johan kommer också tillsammans med en av Sveriges ledande experter på totalförsvar, Hans Arvidsson, partner 4C Strategies, diskutera bankernas roll i totalförsvaret.

Johan Rosén är ansvarig för operationell risk på Swedbank och har över 15 års samlad erfarenhet av riskhantering inom den finansiella sektorn i Norden, Baltikum, Ryssland och Ukraina. Utöver operationell risk ligger även krishantering och IT- och informationssäkerhetsrisker inom hans ansvarsområde.

Seminariet riktar sig till alla inom finansiell sektor som vill få en bättre förståelse kring hur arbetet inom totalförsvaret inom en av Sveriges systembanker går till och vilka utmaningar som finns på vägen mot att skapa ett mer motståndskraftigt totalförsvar. Efter presentationen ges även möjligheten att ställa frågor till Johan och Hans.

Varmt välkomna!

Datum och tid

Vem: Johan Rosén, ansvarig för operationell risk på Swedbank och Hans Arvidsson, partner och principalkonsult på 4C Strategies

Plats: 4C Strategies, Vattugatan 17, 8 tr

Tid: 08:00-08:45 (frukost serveras från kl. 07:30) den 3 december

 

OSA senast fredagen 29 november. Antalet platser är begränsat. Är du anmäld men ej har möjlighet att delta, vänligen meddela oss via event@4cstrategies.com då vi har väntelista.

Välkommen!

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
  • Original image
  • Large image (2900px)
  • Medium image (1920px)
  • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.