preloader

IT och Telekom-aktörer använder sig av 4C Strategies för att förbättra beredskapen att agera på rätt nivå i rätt tid.

IT & Telekom-organisationer spelar en avgörande roll i normalläge och i kristider. Deras förmåga att leverera sina tjänster  gör att samhället och bolag kan upprätthålla sin verksamhet under nätverks- och/eller systemstörningar.

Fyra gemensamma utmaningar att hantera

Fyra gemensamma utmaningar att hantera

Viktiga frågor för alla IT och Telekomorganisationer innefattar:

 • Hur kan vi monitorera och begränsa vår riskexponering?
 • Hur kan vi samla vårt kristeam och samarbeta när så behövs?
 • Hur försäkrar vi oss om regelefterlevnad i hela organisationen som hanterar externa ramverk och standarder, intern policy och kontraktsförpliktelser?
 • Innan ett eller fler system havererar – hur tillämpar vi våra kontinuitetsplaner för att säkerställa att affärsstörningen för våra kunder håller sig under fördefinierad och beslutad minsta tolererbara nivå?
Många referenskunder

Många referenskunder

4C Strategies har omfattande erfarenhet av att stötta bolag och organisationer inom IT och Telekom. Vi skapar rätt kapacitet, beredskap och agerande.

4C Strategies har till exempel:

 • Utfört sektoröverskridande samarbete inom statliga myndigheter, telekomoperatörer och nätverksleverantörer under koordinerad övning.
 • Levererat flertalet krishanteringsövningar och -simuleringar, bl.a.  för en av de största telekomoperatörerna i Sverige.
 • Implementerat en incident- och riskhanteringsplattform för ett ledande sändningsbolag.
 • Implementerat ett incidenthanteringssystem för en av de största telekomoperatörerna i Sverige.

  To learn more about how 4C Strategies process data, please read our

  privacy statement.

  Download whitepaper

  FAQ

  Vad skiljer 4C Strategies från andra i branschen?

  4C Strategies är experter på risk, kontinuitet och krishantering. Vi har varit involverade i utvecklingen av både ISO 31000 och ISO 22301, och använder dem dagligen som en del av våra lösningar. Vi kombinerar detta med omfattande erfarenhet från IT- och Telekomindustrin. Dessutom väger vi också in erfarenhet, synergier och kunskap i vår organisation ackumulerade från andra industrier med kritisk infrastruktur såsom blåljusverksamhet, energi, finans.

  Detta skapar en bredd och styrka som kan gynna hela din organisation.

   

  Hur kvalitetssäkrar ni era leveranser?

  Enligt 4C:s ISO 9001 certifiering, har vi utvecklat en väldefinierad metodologi för kvalitetssäkring. Den baseras på gemensamt beslutade Rational Unified Process (RUP) för projektledning. 4C Strategies har flertalet erfarna kvalitetskontrollanter vilkas uppgift är att utvärdera och säkra kvalitén på alla leveranser.

  Vilka tjänster tillhandahåller ni?

  4C Strategies levererar komplett processutveckling, utbildning, träning. övning, seminarie, workshop, målbeskrivning mognad, analys och strategiutveckling inom risk-, kris- och kontinuitetshantering. Alla tjänster är inriktade på skydd av kritisk infrastruktur. Vi tillhandahåller ett kompletta verktyg för att säkra att din organisation utvecklar och underhåller önskad resiliens och möter satta krav på efterlevnad.

  Hur ofta bör en IT- & Telekomorganisation öva och träna incident- och krishantering?

  Med snart 20 års erfarenhet och rutinerade IT- och Telekomexperter i vår organisation, har vi en mycket god förståelse för både lagstadgade krav och bästa praxis. Hur ofta du skall öva är beroende av organisationens typ, storlek och mognad. Generellt sagt bör en krishanteringsträning i en IT- och Telekomorganisation genomföras minst en gång per år i syfte att upprätthålla förmågan att svara effektivt vid en större incident. Större och mer komplexa organisationer behöver mer frekvent övning och träning än så.

  What types of exercise scenarios does 4C Strategies develop?

  4C Strategies draws on almost 20 years of experience and has a huge library of adaptable scenarios. Lately, we have seen an increased demand for cyber scenario exercises at different levels and complexity. Our model for structured crisis management and situational awareness can be used in all exercises and during any type of crisis.

  Vad är fördelarna med Exonaut® mjukvarusvit?

  Exonaut® är en skalbar och modulär mjukvaruplattform som möjliggör för dig att välja en specifik lösning din organisation behöver eller olika integrerade lösningar.

  How does a software platform help my organisation with our readiness?

  Exonaut®, our GRC software platform, helps you integrate disparate sources of information from a wide array of compliance and risk processes, providing users with a single portal for all GRC-activities. Implementing this integrated platform saves you time and money by releasing your staff from tedious administrative tasks.

  Further benefits include:

  • Great tool for publishing of easy-to-grasp dashboards as well as clear, yet powerful, automated reports
  • Increased situational awareness and risk-informed decision-making
  • Cost efficient allocation of resources
  • Real-time monitoring of risk mitigation activities to minimize risk exposure
  • Reduced financial and reputational impact of incidents
  • Digital audit trail for effective after-action review and development of best practice
  • Increased ability to deliver on strategic objectives
  • Facilitation of compliance obligations
  • Reduced insurance costs.

  Hur lång tid tar ett typiskt implementerationsprojekt?

  För implementation av vår mjukvaruplattform Exonaut® har vi utvecklat en snabbprocess där vi normalt går skarpt inom 6-15 veckor från projektstart (t.ex. projekt som involverar kris- eller kontinuitetshantering, träning och övning).  Varje kund har unika behov, som styr hur vi skräddarsyr lösningen.

  What is the different between a tabletop exercise and a simulation exercise?

  A tabletop exercise carried out as round-table discussions focused on the impact of different scenarios and decision-making procedures. This exercise is meant to be a learning experience for newly formed crisis management teams or somewhat immature organisations. The exercise is designed to be an informal meeting and the target audience is encouraged to react and openly discuss the issues that arise from of the scenario. This type of exercise is suitable for organisations that have not previously exercised or that simply need to develop new plans and strategies.

  Simulation exercises, on the other hand, are carried out ‘live’ with roles and responsibilities acted out in real-time, in order to practice managing incidents in a more realistic setting. During simulation exercises the target audience reacts to realistic events that are gradually introduced by exercise managers. Compared to a table-top exercise, where the scenario is presented via PowerPoint or printed hand-outs, simulation exercises are more advanced as the scenario is simulated via phone calls, fake press conferences and media injects (YouTube-clips, social media postings, etc.) with the intention of increasing the level of realism. The simulation exercise allows for a higher degree of training and verification but it also requires more resources and advanced planning.

  Distributed simulation exercises allow for the simultaneous testing of scenarios and incident management at several locations. A distributed exercise often focuses on communication and coordination across time and space and allows for complex and pressing demands to be simulated in a highly realistic manner.

  Ladda ned paket

  Foto av

  Licens

  Välj storlek
  • Originalbild
  • Stor bild (2900px)
  • Mellan bild (1920px)
  • Liten bild (1024px)
  LADDA NED

  Get in touch

  Book a demo

  I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

  Get in touch

  I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.