preloader
4C Strategies>Exonaut®>Exonaut® Övning och förmågeutveckling
Exonaut®

Övning och förmågeutveckling

Exonaut® Training & Exercise Manager är en världsledande mjukvarulösning för planering, genomförande och utvärdering av alla typer av övningar som ryms inom en organisations beredskapsprogram. Exonaut tillhandahåller en verkligt skalbar lösning som innehåller kraftfulla och intuitiva verktyg för att leda och följa upp övningsaktiviteter. Dessa kan omfatta allt från individuella träningsaktiviteter och enklare table-topövningar, till storskaliga, distribuerade övningar som understöds med hjälp av simuleringar och som avser flertalet komplexa målområden.

Med Exonauts mobil- och webbanpassade lösningar kan man säkra en heltäckande realtidsbild i dashboardformat av såväl övningsresultat som hur förmågor utvecklas i förhållande till olika målområden. Exonaut stöttar även organisationer i att systematisk dra lärdomar från sina övningar, upptäcka trender i förmågeutveckling och kan även föreslå övningsbehov utifrån identifierade styrkor och svagheter. Exonaut har, med sin sömlösa integration av simulerade inspel och motspel samt system för övningsledning, sedan länge använts med framgång av flertalet militära kunder runt om i världen samt av kunder som verkar inom riskexponerade och högt reglerade samhällssektorer såsom blåljusverksamhet, energi-, finans-, telekom- och transportsektorn. För dessa kunder har Exonaut blivit ett oumbärligt hjälpmedel i att stärka, verifiera och följa upp den organisatoriska beredskapen.

Designa och genomför övningar

 • Planera, designa, genomför och utvärdera stora, komplexa övningar tillsammans på en samlad plattform.
 • Levandegör övningen med dynamiska inspel, motspel och sociala mediaflöden.
 • Understöd övningsledare och observatörer med underlag för att vägleda och öva deltagarna på bästa sätt.

Följ förmågeutveckling

 • En databas för all samlad övningsdata för återanvändning och analys i realtid.
 • Utvärdering av övningsmålen direkt i mobilappen.
 • Smidig och snabb möjlighet till ändringar under övningen utifrån identifierade styrkor och svagheter.

Identifiera lärdomar

 • Överblick av förmågeutveckling i förhållande till målområden i dashboardformat.
 • Få översikt över förmågan genom självbedömningar, observatörers utvärderingar och övriga övningsresultat.
 • Undersök och synliggör trender i övningsresultat och genomförande.
exonaut_observer-scaled

Lär dig mer om Exonaut®

Välkommen att kontakta oss för en konsultation om hur Exonaut kan stödja din organisation eller för att boka en demonstration av mjukvaran.

Kontakta oss

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
 • Originalbild
 • Stor bild (2900px)
 • Mellan bild (1920px)
 • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.