preloader
4C Strategies>Exonaut®>Exonaut® Incident- och krishantering
Exonaut®

Incident- och krishantering

Exonaut Incident and Crisis Manager (ICM) är ett verktyg som stödjer såväl stora som små organisationer i hanteringen av incidenter och kriser. Systemet kan både användas för att registrera och hantera löpande incidenter som vid större händelser och kriser, vilka kräver eskalering till krisledningar samt koordinering och informationsspridning mellan dessa.

Snabb och effektiv krishantering uppnås lättast av att arbetsmetoder och processer för krishantering digitaliseras så att det finns ett digitalt stöd i alla skeden av en kris. Krisledningen ska lätt kunna kommunicera sinsemellan, enkelt illustrera och analysera lägesbilden samtidigt som krisledningsmöten, beslutsfattande och logg förenklas och anpassas efter vad som inträffat. Exonaut används idag för dessa ändamål av såväl ett stort antal offentliga aktörer som privata verksamheter. Bland våra kunder finns flertalet försvarsmakter, blåljusorganisationer, centrala myndigheter, regioner och kommuner.

Exonaut ICM är en webbaserad lösning med tillhörande mobilapplikation som utvecklats för avvikelserapportering, incidenthantering och eskalering till operativ krishantering. Systemet integrerar mobila rapporteringsmallar, kunddesignade dashboards, notifieringar och verktyg för beslutsstöd. Med behörighetsbaserad inloggning på både dator och mobil eller platta möjliggör Exonaut ICM för nyckelpersoner att koordinera aktiviteter och åtgärder oavsett var man befinner sig.

Samverkan

 • Samarbeta och kommunicera direkt i appen, via webbläsare eller i mobilen – säkert och rättighetsstyrt.
 • Notifiera och larma medarbetare och berörda aktörer via SMS, mail och pushnotiser, individuellt eller till på förhand bestämda grupper.
 • Anpassade mallar för händelselogg och incident- eller avvikelserapportering som kan nås både via mobil och dator.

Överblick

 • Delad överblick över situationen genom dashboards för händelsen och dynamisk karta.
 • Tillgång till uppdaterade krisplaner, checklistor och kontaktlistor, både online och offline.
 • Spåra personal och resurser genom GPS-spårning och geofencing.

Analys

 • Incidentrapportering och spårning genom anpassade dashboards.
 • Möjlighet för flera användare att söka i händelseloggen på samma gång.
 • Automatiserad rapportering efter incidenten med tabeller, diagram och grafer i .doc-, .pdf-, .xls- och .html-format.
exonaut_observer-scaled

Lär dig mer om Exonaut®

Välkommen att kontakta oss för en konsultation om hur Exonaut kan stödja din organisation eller för att boka en demonstration av mjukvaran.

Kontakta oss

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
 • Originalbild
 • Stor bild (2900px)
 • Mellan bild (1920px)
 • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.