preloader

Riskhantering

Vad vi kan hjälpa er med

Vi på 4C Strategies erbjuder kostnadseffektiva lösningar för riskhantering på alla nivåer i en organisation. Vi skräddarsyr utbildningar för just era behov genom att utgå från den nivå som kommer att ge störst effekt hos er. Vi utbildar, implementerar ramverk samt leder workshops och integrationsprocesser av riskhantering i er organisations dagliga processer

Vi kan stötta er genom att ta fram eller optimera:

 • check
  Ramverk för riskhantering.
 • check
  Uttalade metoder och arbetssätt.
 • check
  En gemensam kriteriemodell för att bedöma risker.
 • check
  En plan för integrationen av riskhantering i era dagliga processer.
 • check
  Interna utbildningar och träning för den personal som ska utföra arbetet.
 • check
  Verktyg för att genomföra riskhantering – baserat på utvald metod och arbetssätt (till exempel samla in och aggregera data visuellt, samt få autogenererade rapporter). Påminnelser skickas ut automatiskt genom vårt systemstöd Exonaut®

Samordnat

Själva integrationen är den avgörande framgångsfaktorn för att ett nytt ramverk ska bli införlivat i en organisationskultur. Här kan man likna arbetet med risk och resiliens med andra områden, som exempelvis kvalitet, säkerhet och kundservice. Med andra ord krävs ettengagerat arbete, där ledarskap och kontinuerliga förbättringar är av stor vikt. För att uppnå en framgångsrik integrering behöver ni skapa en långsiktig och realistisk genomförandeplan som beskriver alla framtida åtgärder och processer. Ni behöver även utbilda den personal som ska utföra arbetet, dels för att kunna uppskatta varför ramverket är nödvändigt och dels för att få förutsättningarna som krävs för ett fortsatt arbete. Slutligen kräver integreringen ett hållbarhetsperspektiv, inte minst gällande kommunikation och ägande. Om ni beaktar och bygger in alla organisationsförändringar, lärdomar och annan utveckling i ramverket så kommer er nya struktur att hålla mycket längre.

Struktur som standard

En strukturerad riskhantering är nödvändig när man ska implementera ett nytt ramverk. Riskhanteringens syften och mål behöver vara både väldefinierade och mätbara – och dessutom stämma överens med organisationens övergripande mål. Vi på 4C Strategies kan hjälpa er att ta fram en sådan metod, eller optimera den metod ni har. Vi kan göra så att ramverk och processen för riskhantering får en naturlig koppling till era arbetsprocesser och de aktiviteter som den måste stödja.

Systematiskt

I ett systematiskt tillvägagångssätt kopplar ni ramverken till era dagliga processer – som budgetering, beslutsfattande, rapportering och revision. För det är inte enbart metoden som är nödvändig – det är minst lika viktigt att alla tillämpar metoden på samma sätt, över tid. Om det praktiska arbetet som ni utför får stöd i relevanta verktyg, som mallar och system, så effektiviserar ni förutsättningarna för både process, analys och aggregering av risker. Detta förutsätter dock att verktygen är tillgängliga och av vikt för användarna, så att alla förstår fördelarna med att använda dem.

exonaut_observer-scaled

Lär dig mer om Exonaut®

Välkommen att kontakta oss för en konsultation om hur Exonaut kan stödja din organisation eller för att boka en demonstration av mjukvaran.

Kontakta oss

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
 • Originalbild
 • Stor bild (2900px)
 • Mellan bild (1920px)
 • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.