preloader
4C Strategies>Experttjänster>Förmågeutveckling och Krishantering

Förmågeutveckling och Krishantering

Krishantering

En välfungerande krishantering handlar om att snabbt förstå en situation och därefter kunna agera direkt – helst ska vi kunna fatta välgrundade beslut utifrån bästa möjliga förutsättningar. Då behöver processen för krishanteringvara framtagen för och anpassad efter just er organisation.

Vad vi kan hjälpa er med

Vi på 4C Strategies har lång erfarenhet av krishantering. Den krishanteringsmetod som vi rekommenderar för er tar avstamp i både forskning, praxis och kunskap, inklusive gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Vi kan stötta er genom att ta fram eller optimera:

 • check
  Relevanta övningar. Övning är ett effektivt verktyg för test av planer och stärkt förmåga. 4C Strategies erbjuder övningar som är anpassade till organisationens förkunskaper och målsättningar.
 • check
  Skrivbordsövningar. Här är målet att skapa samsyn gällande roller och ansvar inom krisledningen. Kursen bidrar till fördjupade kunskaper inom krishantering.
 • check
  Simuleringsövningar. Här är målet att testa er befintliga krishanteringsorganisation. Ni får öva på roller, ansvardfördelning, samverkan och samordning genom en simulerad händelse. Övningen bidrar till ökad förståelse för aktion och interaktion under ett verklighetstroget scenario som vi anpassar efter er verksamhet.
 • check
  Djuplodade utbildningar. 4C Strategies erbjuder ett flertal utbildningar i krishantering som vi skräddarsyr efter just era behov. Vi utgår ifrån era förkunskaper inom området för att ge bästa tänkbara effekt. Varje utbildning medför en djupare förståelse för krishantering, särskilt genom en djupare analys av risker och sårbarheter i er organisation.

Tillsammans skapar vi ett smidigt och praktiskt arbetssätt som fungerar felfritt för er under kris, och som dessutom stödjer er krisorganisering med hjälp av enkla mallar och smarta verktyg. Vårt mål är att ni efter kursens gång ska ha känna er trygga med uttalad krishanteringsprocess, samt ha förvärvat kunskap ett fleral praktiska verktyg och förståelse för hur det är att leda i kris.

Under utbildningen får ni bland annat testa på:

 • Att uppleva och leda i en krissituation.
 • Viktiga verktyg och framgångsfaktorer för en effektiv krishantering.
 • Integrerad kriskommunikation.
 • Krishanteringssystem och samverkansledning.

Vår mjukvarulösning: Exonaut®

4C Strategies erbjuder ett unikt systemstöd – vi finns där för er hela vägen och kan hjälpa er att leda, larma och kommunicera. Vi ger en snabb och lättnavigerad tillgång till information – både om det som inträffat och om pågående händelser. Vårt systemstöd Exonaut Observer finns både som app till mobilen och som webbportal. Allt för att ni snabbt ska kunna bedöma omfattningen av krisen och sedan effektivt kunna aktivera, koordinera och samverka med er krisledningsgrupp samt kommunicera löpande med berörda aktörer. Systemet gör så att ni säkert och effektivt kan dela information, och snabbt kan utrusta rätt personer med rätt verktyg – vid rätt tillfälle.

Exonaut kan i mobila och webbgränssnitt möjliggöra:

 • Analyser och visualiseringar i realtid.
 • Kommunikation på ett säkert och krypterat sätt.
 • En gemensam lägesbild, med hjälp av foton, videor och annan dokumentation.
 • Delning av checklistor och realtidsuppföljning.

exonaut_observer-scaled

Lär dig mer om Exonaut®

Välkommen att kontakta oss för en konsultation om hur Exonaut kan stödja din organisation eller för att boka en demonstration av mjukvaran.

Kontakta oss

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
 • Originalbild
 • Stor bild (2900px)
 • Mellan bild (1920px)
 • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.