preloader
4C Strategies>Experttjänster>Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Med erfaren personal inom området kan 4C Strategies stötta er genom hela arbetet med säkerhetsskydd, oavsett om ni är en organisation som nyligen identifierat att ni kan omfattats av lagstiftningen eller om ni är en organisation som arbetat med dessa frågor under lång tid.

Vi stöttar såväl privata som offentliga organisationer med:

Verksamhetsanalys

Överskådlig analys av organisationens skyddsvärden i form av verksamhet och uppgifter som kan falla in under säkerhetsskyddslagen. Syftet är att identifiera om det kan finnas skyddsvärden inom verksamheten och vilka förberedande skyddsåtgärder som behöver vidtagas innan en säkerhetsskyddsanalys.
Verksamhetsanalysen lämpar sig väl för organisationer där det råder osäkerhet om säkerhetskänslig verksamhet bedrivs eller inte.

Säkerhetsskyddsanalys

Myndigheter och privata bolag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda deras behov av säkerhetsskydd samt dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys. En komplett säkerhetsskyddsanalys analyserar hela verksamheten på detaljnivå och innefattar bland annat, IT system, Informationstillgångar, samtliga befattningar, lokaler, anläggningar, funktioner, materiel etc.
Samtliga delar av verksamheten gås igenom och klassificeras enligt säkerhetsskyddslagen. Säkerhetskyddsanalysen ska ge svar på vad som ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt.

Säkerhetsskyddsplan

De säkerhetskyddsåtgärder som övergripande beskrivs i säkerhetsskyddsanalysen, beskrivs i detalj och sammanställs i en plan. Planen ska tydliggöra vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas, samt när och av vem, utifrån skyddsvärde i relation till säkerhetshot och sårbarheter (skyddsdimensionering).

video play
video play

Säkerhetsprövningsintervjuer

Säkerhetsprövningsintervjuer genomförs med personal på 4C Strategies med bakgrund inom polis eller militär. Intervjuerna föregås av bakgrundskontroll i öppna källor på internet och kommer ligga som grund för intervjun som sker enligt Säkerhetspolisens vägledning för personalsäkerhet.

Utbildningar

Säkerhetsskyddslagen kräver att organisationer som omfattas av lagstiftningen ska ”säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd”. 4C Strategies har utbildningspaket som täcker de regulatoriska kraven, eller som ger en organisatorisk förmågehöjning om säkerhetsskydd.

Strategisk rådgivning

För att säkerställa att arbetet med säkerhetsskydd integreras i det övergripande beredskapsarbetet kan 4C Strategies även erbjuda strategisk rådgivning inom dessa områden.

exonaut_observer-scaled

Lär dig mer om Säkerhetsskydd

Välkommen att kontakta oss för en konsultation om hur Exonaut kan stödja din organisation eller för att boka en demonstration av mjukvaran.

Kontakta oss

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
  • Originalbild
  • Stor bild (2900px)
  • Mellan bild (1920px)
  • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.