preloader
4C Strategies>Exonaut®>Exonaut® TiB- och stabsverktyg

Exonaut® TiB

Kommuner, regioner och statliga myndigheter har en central roll i samhällets krisberedskap. Vid en samhällsstörning är det av yttersta vikt att samhällets aktörer snabbt kommer igång och agerar. Tjänsteperson i Beredskap (TiB) ska kunna nås dygnet runt, året runt och ska initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser. Allvarligare händelser och kriser behöver kunna eskaleras för att hanteras i stab eller krisledning. Att kunna arbeta effektivt och strukturerat i stab ökar möjligheten att samla in information, bearbeta och analysera situationen, ge förslag på handlingsalternativ, ta beslut samt planera, genomföra och följa upp fattade beslut. Stabsarbetet blir därmed ett viktigt stöd för organisationens ledning och dess beslutsfattare under pågående hantering.

Det finns många fördelar för TiB och stab att digitalisera sina processer för att kunna förenkla samordning, kommunikation och dokumentation, samtidigt som man kan göra detta i ett och samma verktyg. På så sätt blir övergången mellan TiB:ens initiala arbete och fortsatt stabsarbete så smidigt som möjligt. Vi på 4C har mångårig erfarenhet av att utveckla TiB och stabsorganisationer och deras processer utifrån best practise och praktisk erfarenhet. Vårt nya TiB- och stabsverktyg bygger på denna erfarenhet och förståelse för behovet av ett integrerat och anpassat verktyg för inlarmning, aktivering, hantering och återgång.

Låter det intressant? Kontakta oss för att boka en demo!

Med Exonaut får TiB och stab ett lättanvänt och intuitivt verktyg som följer nuvarande arbetsprocesser och ger organisationen ökad kontroll, effektivitet och struktur i hanteringen av allvarliga händelser och kriser. Säkerhet är A och O för oss och våra lösningar är ackrediterade av kunder med mycket höga krav på informationssäkerhet. Vi arbetar bara med svenska datacenter och Exonaut bygger på en tydlig behörighetsstruktur.

Boka Demo
exonaut_observer-scaled

Exonaut TiB- och stabsverktyg stöttar följande:

 • check
  Inlarmning till TiB
 • check
  Dokumentation
 • check
  Loggföring
 • check
  Checklistor och stöd genom hanteringen
 • check
  Informationsdelning till ledning eller övriga intressenter
 • check
  Bedömning och eskalering
 • check
  Inlarmning av stab och/eller andra resurser
 • check
  Digitalt stabsrum med stöd för
  Stabsorientering och agendor
  Lägesbild och resursbedömning
  Inriktning och stabsarbetsplan
  Logg och dokumentation
  Återgång
 • check
  Dashboardfunktionalitet och dataanalysmöjligheter för uppföljning och rapportering av allvarliga händelser och kriser

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
 • Originalbild
 • Stor bild (2900px)
 • Mellan bild (1920px)
 • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.