preloader
4C Strategies>Experttjänster>Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Varje år sker över 100 000 cyberattacker i Sverige, riktat mot både infrastruktur, företag och organisationer. Antalet cyberattacker mot centrala samhällsfunktioner ökar drastiskt varje år, och det vi tidigare sett som morgondagens risker är idag en del av vår vardag. Så hur kan vi skydda oss?

Digitalisering medför risker

Digitaliseringen och det ökade beroendet av internet för all form av samhällsviktig verksamhet inom både tjänstesektor och industri har skapat många nya affärsmöjligheter för företag. Dessvärre medför digitaliseringen även en ökad risk och möjlighet för nya former av cyberangrepp, där exempelvis känslig information kan läcka ut och spridas på ett oönskat sätt. För att motverka denna sårbarhet och minska konsekvenserna av en sådan attack är det viktigt att ha en tydlig strategi inom cybersäkerhetsområdet. Detta gäller inom såväl offentlig förvaltning som privat näringsliv.

Ett komplext område

Jämfört med traditionella risker så är cybersäkerhetsrisker ofta mer komplexa, mångfacetterade och i ständig förändring. Dessa sker sällan slumpartat och kan därför vara mer aktiva, ihållande och ständigt kvarstående som hot. Information finns lagrad på olika platser i organisationen, och det är ofta av största betydelse att hålls såväl konfidentiell som tillgänglig. För att minska risken och konsekvenserna av en cyberattack så behöver ni, utöver en systematisk process för att värdera informationssäkerhetshot, även se till att IT-driften är robust, och med tydliga rutiner för för återställning efter ett avbrott.

Vi hjälper dig

4C Strategies erbjuder långsiktiga lösningar som kan förebygga och begränsa konsekvenserna av cyberattacker på ledningsnivå och operativ nivå. I ett gemensamt arbete kan vi hjälpa er att definiera och implementera metoder för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, i takt med verksamhetens och omvärldens krav. Med utgångspunkt i internationella standarder för informationssäkerhet, riskhantering och kontinuitetshantering hjälper vi er att minimera risken för och konsekvenserna av en cyberattack. Vårt mål är att stärka er egen förmåga genom att utveckla och implementera systematiska arbetssätt, som både förebygger risker och bidrar till snabb återställning efter ett avbrott.

4C Strategies har tagit fram ett stödpaket med utbildnings- och övningsinsatser. Stödpaketet innehåller en teoridel, en övningsdel, en utvärderingsdel samt en professionell analys av riskerna och sårbarheterna i just er organisation.

exonaut_observer-scaled

Behov av stöd?

Välkommen att kontakta oss för en konsultation om hur Exonaut kan stödja din organisation eller för att boka en demonstration av mjukvaran.

Kontakta oss

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
  • Originalbild
  • Stor bild (2900px)
  • Mellan bild (1920px)
  • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.