preloader
Rapporter som tidigare tog veckor att iordningssälla, och med avsevärt mer resurser.

Citat från Forum 06/2017 med rubriken "NU BLIR FÖRSVARSMAKTEN BÄTTRE PÅ UTVÄRDERING AV ÖVNINGAR" Försvarsmakten har saknat ett gemensamt stödsystem för planering, genomförande och uppföljning av övningaroch i förlängningen ett stöd för värdering av förbandensförmåga. Detta kan Exonaut+erbjuda. Under Aurora provade Försvarsmakten systemet för första gången på en övning som inte enbart vari stabsmiljö.– En stor vinst med att vi använde Exonaut+ under Aurora 17 var att det fanns sammanställda rapporter från övningen dagen efter avslutningen – något som tidigare tagit flera veckor att få fram. Dessutom drog vi många erfarenheter som kan användas för fortsatt utveckling i framtida övningar, säger generalmajor Anders Callert, chef förbandsproduktion.

Lesson Management

Aggregad data från militärövning färdig redan nästa dag

Utmaning

Huvudutmaningarna för flygplatser kretsar kring ökande passagerarvolymer, nya säkerhetsregulationer och svårigheter att ena ett växande antal intressanter och parter, i syfte att effektivt möta en kris.

Det fanns ett idientifierat behov: att enkelt uppdatera incidentdata i enlighet med de senaste kraven från European Aviation Safety Agency (EASA), integrerat i ett mobilt krishanteringsverktyg. Detta resulterade i en holistiskt och konsekvent vy för att överblicka och hantera risker genom flygplatsens hela verksamhet.

 

Solution

Exonaut® gav en integrerat tillvägagångssätt för flyg, risk, incident och krishantering, samt ett skalbart system att växa i över tid.  Dess snabba implementering och skräddarsydda konfiguration anpassades till flygplatsens existerande förfaranden, och gav förbättrad effektivitet i risk- och incidentrapportering. Alla affärsenheter använder nu systemet för att hantera alla typer av format, genom att använda en gemensam metodik i enlighet med  with ISO 31000.

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
  • Originalbild
  • Stor bild (2900px)
  • Mellan bild (1920px)
  • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.