preloader
4C Strategies>Exonaut®>Exonaut® Måluppfyllnad och compliance
Exonaut®

Måluppfyllnad och compliance

Dagens operativa landskap kännetecknas av växande krav på regelefterlevnad, ökande säkerhetshot och komplexa systemberoenden. Allt fler aktörer involveras i hanteringen, vilket ofta resulterar i fragmenterade och tidsödande processer. Rigida informationsflöden som ofta baseras på organisatoriska silos försvårar för organisationer att hantera sin regelefterlevnad på ett överblickbart, strömlinjeformat och integrerat sätt.

Exonaut® Compliance Manager är en webbaserad, heltäckande lösning, som förenklar, automatiserar och stärker organisationens regelefterlevnad. Systemet tillhandahåller en överblick av kontroller, möjliggör inspektioner via mobil samt smidigt genomförande av exempelvis självskattade säkerhetsbedömningar och revisioner. Därtill ger lösningens skräddarsydda dashboards en lägesbild i realtid av organisationens efterlevnadsstatus och riskexponering. Exonaut är ett verktyg med många möjliga användningsområden och kan tillämpas vid exempelvis revisioner, inspektioner, liksom för interna och externa kontroller.

Skapa och planera

 • Planera, schemalägg och visualisera kontroller, säkerhetsbedömningar samt revision- och inspektionsaktiviteter.
 • Koppla varje aktivitet till ett bibliotek med mätpunkter, kontroller, standarder och nyckeltal.
 • Integrera åtskilda processer och informationskällor i en enda rättighetsstyrd portal.

Utvärdera

 • Genomför revisoner och inspektioner antingen på plats eller distribuerat genom webbläsare samt mobilapp.
 • Stötta inspektörer och fältpersonal med ett bibliotek av manualer, handböcker och information för varje mätpunkt/nyckeltal.
 • Kommunikation i realtid genom appens chattfunktion och mail- eller SMS-notifiering.

Följ upp och analysera

 • Följ upp resultat från kontroller, KPI:er, revisioner och inspektioner i realtid på dashboards.
 • Analysera hur väl kontrollerna uppfyllt sitt syfte.
 • Resultat från tidigare revisioner och inspektioner utgör automatiskt underlag för kommande aktiviteters upplägg.
 • Automatisk rapportgenerering.
exonaut_observer-scaled

Lär dig mer om Exonaut®

Välkommen att kontakta oss för en konsultation om hur Exonaut kan stödja din organisation eller för att boka en demonstration av mjukvaran.

Kontakta oss

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
 • Originalbild
 • Stor bild (2900px)
 • Mellan bild (1920px)
 • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.