preloader
4C Strategies>Exonaut®>Exonaut kontinuitetshantering
Exonaut®

Kontinuitetshantering

Exonaut® | Business Continuity Manager är en webbaserad, heltäckande lösning som stärker våra kunders organisatoriska motståndskraft och som tillser att de kan återstarta sina kritiska processer på ett effektivt sätt när de drabbas av störningar och avbrott. Lösningen inbegriper såväl stöd för kontinuitetsanalyser, riskbedömning, kontinuitetsplaner som aktiv incidenthantering. Skräddarsydda dashboards ger dessutom en heltäckande överblick i realtid av kritiska resurser och kontinuitetsplaners status.

Kartlägg och identifiera beroenden

 • Skapa och visualisera beroendekartläggningar.
 • Identifiera interna och externa beroenden.
 • Harmonisera er kontinuitetsplanering genom en gemensam kriteriemodell.
 • Stödjer ISO 22301.

Analysera kritiska resurser

 • Identifiera och analysera kontinuitetsrisker.
 • Identifiera maximal acceptabel avbrottstid.
 • Analysera befintlig redundans för att identifiera styrkor och utvecklingsområden.
 • Visualisering av kontinuitetsarbetets status i realtid genom anpassade dashboards.

Automatisera och testa planer

 • Automatisera och testa kontinuitetsplaner.
 • Aktivera relevanta kontinuitetsplaner vid resursbortfall.
 • Säkerställ att rätt personer har tillgång till rätt information på ett informationssäkert vis.
exonaut_observer-scaled

Lär dig mer om Exonaut®

Välkommen att kontakta oss för en konsultation om hur Exonaut kan stödja din organisation eller för att boka en demonstration av mjukvaran.

Kontakta oss

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
 • Originalbild
 • Stor bild (2900px)
 • Mellan bild (1920px)
 • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.