preloader
4C Strategies>Experttjänster>Svenska Kraftnäts krav på beredskapsplanering

Svenska Kraftnäts krav på beredskapsplanering

video play

Beredskapsplanering för energisektorn

Elförsörjningen utgör en av de viktigaste samhällsfunktionerna och kommer att bibehålla sin kritiska roll även vid höjd beredskap för att säkerställa samhällets funktion och Sveriges försvar. Är det tydligt för din organisation hur era insatser ska fokuseras för att upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå vid störningar och avbrott? Har din organisation påbörjat arbetet med att upprätta en beredskapsplan, enligt Svenska kraftnäts krav?

Svenska kraftnäts beslut om beredskapsplan

Svenska kraftnät, Sveriges elberedskapsmyndighet, har vidtagit åtgärder enligt elberedskapslagen för att säkerställa landets elförsörjning. Myndigheten har utfärdat ett beslut som kräver att alla aktörer inom elförsörjningen utarbetar och implementerar en beredskapsplan. Syftet med detta beslut är att höja beredskapen och därigenom förebygga, motstå och hantera eventuella störningar i elförsörjningen som skulle kunna leda till allvarliga påfrestningar på samhället.

Konkret handlar beslutet om att:

Ni som elproducent eller eldistributör ska upprätta en beredskapsplan som ska innehålla:

  • en förmågeinventering som ska fastställa er organisations befintliga förmåga att verka vid höjd beredskap
  • en plan för er verksamhets uthållighet vid höjd beredskap

Vilka omfattas av beslutet?

  • Elproducenter, under förutsättning att produktionen inte endast äger rum för eget bruk.
  • Eldistributörer, under förutsättning att överföringen av elektiriciteten genomförs med stöd av nätkoncession enligt 2 kap. 1 § Ellagen.

Tidplan

Innan den 30 september 2024 måste elproducenter och eldistributörer meddela Svenska kraftnät om de har utarbetat och antagit beredskapsplaner inom sina organisationer.

Källa: Aktörer som omfattas av beslutet att upprätta beredskapsplaner | Svenska kraftnät (svk.se)

Vad vi kan hjälpa er med

Vi på 4C Strategies kan stötta er som elproducent eller eldistributör att uppfylla Svenska kraftnäts krav om att upprätta en beredskapsplan och samtidigt även stärka er motståndskraft med att förbereda er verksamhet för att verka i höjd beredskap. Vi lägger stor vikt vid att arbetet med beredskapsplaneringen integreras med pågående beredskapsarbete och befintliga processer inom krisberedskap och kontinuitetshantering. 4C har mångårig erfarenhet och expertis vad gäller krishantering och arbete med totalförsvar.

4c-people-alex-presenting

Behov av stöd?

Välkommen att kontakta oss för en konsultation om hur våra konsulter kan stödja din organisation.

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
  • Originalbild
  • Stor bild (2900px)
  • Mellan bild (1920px)
  • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.