preloader
4C Strategies>News>Övningsstöd för Shells internationella incidenthantering
Fallstudie

Övningsstöd för Shells internationella incidenthantering

2022-05-08

Oljeutsläpp från anläggningar kan förorsaka både omfattande miljöskador och stora ekonomiska förluster. Som ett av världens största energibolag måste Shell, med verksamhet i över 70 länder, alltid vara förberett att agera om det skulle inträffa en incident.

Utbildning och träning i krishantering är en affärskritisk faktor för Shell, liksom för hela olje- och gasindustrin. Om en incident eskalerar och ett lokalt team behöver extra stöd, är det avgörande att alla inblandade har övat tillsammans under realistiska förhållanden. Shells internationella Oil Spill Expertise Center såg ett tydligt behov av ett nytt digitalt verktyg för att få stöd i planering, genomförande och uppföljning av övningar. Kraven var höga så verktyget var tvunget att vara säkert, intuitivt att använda, molnbaserat och kunna användas på flera olika tekniska plattformar. Inför 2022 valdes 4C Strategies Exonaut för att bygga förmåga att möta och återhämta sig från incidenter och kriser. Med Exonaut kan Shell planera, genomföra och analysera realistiska övningar i ett enda verktyg. Mjukvaran gör det effektivare att genomföra övningar samt lättare att identifiera förbättringsområden, öka insatsförmågan och, säkerställa att man efterlever lagar och regelverk runt om i världen.

”Vi hade en snäv deadline för att anpassa Exonautplattformen för att möta Shells behov. Tack vare ett nära samarbete med kunden var konfigurationen klar i tid för en första större övning i Egypten. Det gav oss ett perfekt tillfälle att introducera verktyget för teamet, utbilda kunden och göra finjusteringar. Idag använder Shell Exonaut globalt för sina övningar där man förbereder sig på att hantera incidenter kopplat till oljeutsläpp” säger 4C Strategies Josh Rice som varit ansvarig för utrullningen.

“Med Exonaut kan Shell planera, genomföra och analysera realistiska övningar.”
Josh Rice, 4C Strategies

”Efter leveransen har 4C Strategies fortsatt sitt samarbete med Shell för att säkerställa att företaget får ut det mesta av sitt nya verktyg. För oss känns det naturligtvis mycket meningsfullt att 4C Strategies kan bidra en ökad säkerhet inom den känsliga olje- och gassektorn”, säger vd Magnus Bergqvist.

Boka en demo

Upptäck hur du kan bygga, verifiera och spåra din organisations resiliens med våra tränings- och övningsstjänster och Exonaut® mjukvarulösningar.

Kontakta oss

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
  • Originalbild
  • Stor bild (2900px)
  • Mellan bild (1920px)
  • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.