preloader
4C Strategies>News>Så blir vår beredskap god
Nyhet

Så blir vår beredskap god

”Att upprätthålla kritiska verksamheter även under störda förhållanden kräver både anpassning och kreativitet”

“Rätt hanterat kommer vi gå stärkta och bättre förberedda ur den här krisen” skriver Ella Shoshan och Niclas Wallertz, experter inom risk- och krishantering på 4C Strategies, i en artikel publicerad i Aktuell Säkerhet den 6 april 2020. I artikeln diskuteras sveriges förhållningssätt till krisberedskap och redogör för tre områden där organisationer kan uppnå stora förändringar med små medel; förstå hur människor värderar risker, ha ett proaktivt förhållningssätt till krishantering samt fokusera på att bygga en bred organisatorisk motståndskraft.

Läs artikeln på aktuell säkerhet

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
  • Originalbild
  • Stor bild (2900px)
  • Mellan bild (1920px)
  • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.