preloader
4C Strategies>News>4C Strategies lanserar mjukvara för att stötta organisationer med sin hållbara omställning
Nyhet

4C Strategies lanserar mjukvara för att stötta organisationer med sin hållbara omställning

2023-06-05

4C Strategies, en världsledande leverantör av övningsstöd och beredskapslösningar, har lanserat en mjukvara för att hjälpa organisationer att hantera såväl klimatpåverkan som klimatrelaterade sårbarheter. Exonaut Climate Resilience är en skalbar helhetslösning utformad för att ge stöd till organisationer oavsett hur långt de har kommit i sin hållbara omställning.

Användarvänlig lösning

”Många företag påverkas redan nu av klimatförändringars konsekvenser. Det kan handla om störningar i leverantörskedjan eller energiförsörjningen, skador på egendom eller vattenbrist. Nya regleringar kommer vidare innebära att många företag inom exempelvis EU måste rapportera och redovisa sina klimatavtryck senast den 1 januari 2025. Det betyder att de måste inleda övervakning och insamling av data om sina utsläpp från och med den 1 januari 2024 i syfte att säkerställa/möjliggöra regelefterlevnad.” säger Josh Rice, klimatanpassningsexpert, 4C Strategies.

”4C Strategies har utvecklat en användarvänlig lösning som gör det möjligt för organisationer, oavsett storlek eller bransch, att minska och rapportera sin påverkan, anpassa verksamheten för att möta klimatrelaterade händelser och kriser, dra nytta av nya affärsmöjligheter och påskynda sin resa mot nettonollutsläpp” fortsätter Josh Rice.

Automatiserade processer och arbetsflöden som följer ISO 14001

Exonaut Climate Resilience bygger på 4C Strategies beprövade mjukvaruplattform Exonaut och syftar till att ge användarna djupgående insikter i organisationens klimatrisker och sårbarheter, hantera klimatrelaterade hot samt integrerat arbeta med regelefterlevnad och rapportering. Automatiserade processer och arbetsflöden som följer ISO 14001 säkerställer att organisationer kan effektivisera och finna synergier i sitt hållbarhetsarbete.

Investering för framtiden

”Detta är ett logiskt steg för vårt företag”, säger 4C Strategies VD Magnus Bergqvist. ”Organisationer över hela världen använder idag våra lösningar för att bygga motståndskraft och hantera risker och kriser – från cyberattacker till problem med leveranskedjor och förlust av nyckelpersonal. All denna expertis och kunskap har vi överfört till vår nya lösning och tidpunkten kan inte vara mer rätt. Risker och kriser kopplade till klimatförändringar och dess konsekvenser är idag vardag för många stora organisationer och lika viktigt att arbeta med som till exempel cybersäkerhet.”

Lansering på Responsible Business Europe 2023

Exonaut Climate Resilience kommer att lanseras vid mässan Responsible Business Europe 2023 den 6–7 juni i London. Läs mer om Exonaut Climate Resilience här: www.4cstrategies.com/climate

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
  • Originalbild
  • Stor bild (2900px)
  • Mellan bild (1920px)
  • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.