preloader
4C Strategies>News>Att bygga förmåga att möta informationspåverkan
Nyhet

Att bygga förmåga att möta informationspåverkan

Att bygga förmåga att möta informationspåverkan

Informationspåverkan, desinformation, fake news. Fenomenet har många namn. Modern teknologi och sociala medier har gjort det lättare för antagonister att bedriva desinformationskampanjer i syfte att destabilisera ett land, ett företag, en kommun, en bransch eller ibland alla dessa på samma gång.

maria_3

Vi har träffat Maria Pålsson, seniorkonsult vid 4C Strategies med över 20 års erfarenhet av strategisk kommunikation och incident- och krishantering, för att prata om arbetet med att hjälpa myndigheter och företag med att identifiera och motverka effekterna av falsk information i samhället.

Maria, varför är informationspåverkan ett stort problem?

Aktiviteter kopplat till informationspåverkan är inget nytt, det har alltid funnits. Det är, i första hand, kanaler och metoder att sprida informationen som har förändrats tack vare tekniska framsteg. Det har stärkt antagonisterna i informationskriget. Idag är vi alla mottagare av desinformation och det blir allt svårare att avgöra vad som är falskt. Det kan vara statusuppdateringar, grupper eller nyhetsartiklar i sociala medier som skapar förvirring och påverkan på opinionen i samhället, en etablerad nyhetskanal som manipuleras eller en kanal som helt enkelt syftar till att så split och polarisera samhällsklimatet. Idag har alla människor tillgång till verktyg att skapa och sprida information med. Falska experter från falska institut sprider falsk information med hjälp av bot:ar, dygnet runt, vilket gör det allt svårare att hålla jämna steg med faktakontroll och källkritik. Just nu, till exempel, översvämmas vi med information om det nya coronaviruset där vi vet att olika aktörer använder situationen för att skapa osäkerhet bland folk och länder.

Många organisationer hade knappt funderat över informationspåverkan förrän vid presidentvalet i USA, 2016. Innan dess kunde man komma undan med inställningen att informations- och propagandakrig bara var något för konspirationsteoretiker. Nu vet vi att det inte stämmer. Tydliga strategier mot informationspåverkan är idag en omistlig och integrerad del av många organisationers arbete med riskhantering.

informationa_security_padlock

Vilket stöd ger 4C Strategies till organisationer och företag för att möta informationspåverkan?

Vi har ett nära samarbete med organisationer så som NATO och MSB, som är den myndighet i Sverige som har en ledande roll i arbetet med att möta informationspåverkan. Vi utbildar och stödjer organisationer över hela världen med utbildning, kunskap och väl beprövade arbetssätt. Det kan innebära allt från att hjälpa dem att etablera arbetssätt för att identifiera och granska informationspåverkan till att utveckla kommunikativa strategier för att motverka själva effekterna av informationspåverkan. Ett mycket viktigt inslag är övningar där medarbetarna själva får lära sig att applicera sina nya kunskaper om informationspåverkan på situationer de möter i vardagen. Vi har tidigare även stöttat MSB i att ta fram verktyg och arbetssätt för genomförande av säkra val. En process som är mycket decentraliserad i Sverige och involverar hundratals aktörer.

Vilka är de bästa metoderna för att möta informationspåverkan?

Det finns olika steg att möta informationspåverkan och dessa fungerar för såväl företag som för offentliga organisationer.

  • För det första behöver man identifiera sina målgrupper och deras sårbarheter. En antagonist utgår ifrån målgruppens sårbarheter för att skapa kampanjer i syfte att exempelvis störa ut korrekt information från samhällsaktörer.
  • För det andra behöver du veta vad som står på spel. Det kan handla om att informationspåverkan riskerar att undergräva förtroendet för ditt företag eller organisation. I värsta fall riskerar informationspåverkan att påverka befolkningens liv och hälsa eller den demokratiska processen.
  • För det tredje bör du hålla dig till dina strategiska narrativ, ditt budskap. Berätta din sanning och avslöja falska nyheter, men tänk dig noga för innan du konfronterar en antagonist ­– det är precis vad de vill.
  • För det fjärde, samarbeta med andra inom din egen organisation och med externa aktörer. Något som först ser ut som enstaka aktiviteter mot enskilda personer eller organisationer kan visa sig vara en omfattande kampanj när man ser helheten. Samverkansövningar en viktig del i att bygga upp förmågan att hantera informationspåverkan.

Informationspåverkan är inte något som kommer att försvinna i närtid så ju bättre förberedd organisationen är och ju oftare den övas, desto bättre blir den på att upptäcka och möta informationspåverkan.

Vilka typer av organisationer bör ha etablerade metoder och arbetssätt på plats, för att motverka informationspåvekan?

De flesta företag och organisationer är utsatta för informationspåverkan. Skillnaderna handlar i huvudsak om i vilken skala och i vilken omfattning. Det centrala är att samhällsviktiga verksamheter, som exempelvis el, vatten, transporter, telekom och banker har kunskap och etablerade arbetssätt för att möta informationspåverkan. Men också offentliga organisationer på olika nivåer och NGO:er.

Vi har genomfört övningar, workshops och konceptutveckling med myndigheter, företag och globala organisationer som Stockholm International Water Institute (SIWI) and NATO. Våra uppdragsgivare har ett gemensamt drag. När de har fått processen på plats och övat på den, går de från att vara rädda för det okända till att känna tryggheten att kunna hantera desinformation och fake news genom att samverka internt och med branschkollegor.

Har du några ytterligare råd till de som funderar på vilken påverkan desinformation kan ha på deras verksamhet?

Som jag nämnde är det här något som kommer att fortsätta att vara en utmaning under lång tid, men som kan hanteras med rätt utbildning och stöd. Det handlar inte om ett alexanderhugg, utan jag brukar tänka på det som att gå till gymmet. Resultatet kommer inte att synas omedelbart, men över tid kommer effekten att vara tydlig.

Det blir också mer effektivt att samverka kring åtgärderna, både internt och externt. Arbetar man i stuprör utan att dela misstänkt aktivitet med andra är det väldigt lätt att missa vad det är som egentligen sker och varför. Tänk så här: om det brinner i en papperskorg i London, så släcker du den och tänker inte mer på det. Om det dessutom skulle visa sig att det hade brunnit i papperskorgar i storstäder i hela USA och Europa samtidigt så skulle du förstå att det var något betydligt större på gång.

Det är därför samverkan och informationsdelning är helt avgörande. Sedan kan jag inte nog understryka hur viktigt det är att hålla sig till sina egna budskap och inte bli indragen i argumentation med antagonisten. Det ska handla om din berättelse, så fokusera på den för att behålla kontrollen.

Relaterade nyheter

4C har tilldelats ett fyraårigt ramavtal för utbildning- och övningstjänster från Europol

4C Strategies, en ledande leverantör av mjukvara och experttjänster, har tilldelats ett fyraårigt ramavtal från Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europo

Möt 4C Nordics nya VD, Josefine Rosén

I och med nyheten att Josefine Rosén blir ny VD för 4C Nordic efter sommaren intervjuar vi henne för att få veta lite mer om hennes bakgrund och vad hon har för planer för organisa

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
  • Originalbild
  • Stor bild (2900px)
  • Mellan bild (1920px)
  • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.