preloader
4C Strategies>News>Ett decennium av stärkt energiberedskap

Ett decennium av stärkt energiberedskap

4C Strategies har samarbetat med Energiföretagen sedan 2012 för att stärka beredskapen i och samverkan mellan energi- och telekomsektorerna genom gemensamma utbildningar och övningar i krisberedskap.

Under åren har uppskattningsvis 2 500 personer deltagit och lärt sig om såväl individers reaktioner i kriser, hur vi påverkas av stress och hur vi kan stötta varandra i krislägen, som centrala verktyg för effektiv krisledning, vikten av proaktiv kriskommunikation och hur man identifierar och skyddar sin kritiska verksamhet. Många har dessutom övat tillsammans och fått pröva på att i en simulerad händelse använda verktygen och känna hur det känns i en så verklig situation det går under kontrollerade former.

Kurserna riktar sig till verksamheter inom både energibranschen och sektorn för elektronisk kommunikation. Inom båda sektorer återfinns samhällsviktiga funktioner där man behöver kunna samverka vid en fredstida kris eller ett läge av höjd beredskap. Därför stödjer både Svenska kraftnät och Post- och telestyrelsen genomförandet av utbildningarna.

Löpande utbildning och övning är centralt för stärkt förmåga. Kan det dessutom göras i samverkan med andra organisationer är det ännu bättre eftersom det innebär delad kunskap och gemensamma arbetssätt
säger Emma Johansson, ansvarig för säkerhets- och beredskapsfrågor hos Energiföretagen.

Det är otroligt värdefullt att branschorganisationer engagerar sig i beredskapsfrågorna. Att skapa förutsättningar för gemensamma arbetssätt och samverkan innebär en höjd förmåga i hela sektorn och bidrar till ett starkare samhälle
säger Cornelia Flodell som är konsult och projektledare för 4C:s samarbete med Energiföretagen.

Ett starkt och proaktivt beredskapsarbete är viktigare än någonsin. Såväl internationella rapporter som World Economic Forums Global Risks Report, och årsrapporter från Säkerhetspolisen, MUST och FRA, konstaterar ett försämrat omvärldsläge. Olika typer av hot, som cyberhot eller antagonistiska attacker som sabotage mot kritisk infrastruktur ökar samtidigt som beroendet till el gör detsamma, gör att det krävs gediget beredskapsarbete för att säkerställa energiförsörjningen i såväl fredstida kriser som vid höjd beredskap och ytterst krig.

En effektiv och hållbar energiförsörjning är av avgörande betydelse för Sveriges totalförsvar. Det visar inte minst det pågående ryska anfallskriget mot Ukraina där energiinfrastrukturen är ett direkt mål i krig. Energiföretagens arbete gör inte bara skillnad för Sverige utan spelar en avgörande roll för vår förmåga att kunna verka i kris och krig. För oss på 4C Strategies är det hedrande att få arbeta med en aktör som har så stor inverkan på samhället och vår gemensamma förmåga
säger Minou Sadeghpour som är seniorkonsult i totalförsvar på 4C.

Även Emma Johansson ser att risklandskapet ställer nya krav på organisationers förmåga.

Risker som hotar kritisk infrastruktur ökar samtidigt som beroendet till el gör detsamma och vi dessutom befinner oss i en klimatkris, gör att det krävs gediget beredskapsarbete för att säkerställa energiförsörjningen i såväl fredstida kriser som vid höjd beredskap.

Förutom att verka för ökad kunskap och kompetens avseende krisberedskap, driver Energiföretagen en säkerhetsgrupp (ESG) tillsammans med flera av sina medlemsorganisationer och berörda myndigheter. I fokus står frågor om civil beredskap och en resilient energiförsörjning.

Jag vill verkligen framhålla vikten av samarbete, inom sektorn, mellan sektorer och med tredje part. Vi måste ha koll på vår egen kritiska verksamhet och den verksamhet som vi är beroende av, oavsett var den finns
avslutar Emma.

4C och Energiföretagens kurser i krishantering

I dagsläget erbjuder Energiföretagen tre olika kurser inom krishantering, både som öppna utbildningar och som företagsinterna utbildningar. Läs mer om kurserna och hur du anmäler dig här

Om Energiföretagen

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som fungerar som branschens röst i samhällsdebatten. Energiföretagen samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Tack vare den nästintill helt fossilfria energiproduktionen är Sveriges energisektor en av de största möjliggörarna för klimatomställningen.

Läs mer

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
  • Originalbild
  • Stor bild (2900px)
  • Mellan bild (1920px)
  • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.