preloader
4C Strategies>Experttjänster>Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)

Risk- och sårbarhetsanalysarbetet: ett lagkrav, en skriftlig rapport eller integrerat arbetssätt för att samlat driva den egna verksamhetens krisberedskapsarbete?

Många kommuner, regioner, länsstyrelser och statliga myndigheter upplever att arbetet med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ineffektivt och tidskrävande samtidigt som det sällan leder till ökad förmåga i verksamheten. Fokus hamnar allt för oftast på verksamhetsnära risker istället på extraordinära händelser och arbetet resulterar i en pliktskyldig pappersprodukt som varken följs upp eller bidrar till förbättring.

4C:s metod för RSA:

 • check
  Vara i linje med nuvarande lagar och förordningar på området men samtidigt vara anpassad utifrån kommande riktlinjer på RSA-området.
 • check
  Skapa möjligheter till sammanhållet arbetsätt på RSA-området och vara bättre integrerat med verksamhetens övriga arbete inom krisberedskapsarbete, civilt försvar och kontinuitetshantering.
 • check
  Ha fokus på att följa upp och genomföra identiferade åtgärder

4C har lång erfarenhet av att stötta våra uppdragsgivare i såväl kommuner och regioner som myndigheter med RSA. Vårt arbetssätt på området utgår från välkända och etablerade metoder såsom FORSA-modellen men anpassas så vi kan åstadkomma en effektivisering och ökad reell nytta med RSA-arbetet.

4C:s RSA-modell utgår från följande principer:

 • Fokus är extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap.
 • RSA-processen syftar i första hand till skydd av och kontinuitet i samhällsviktig verksamhet.
 • Processen kombinerar risk- och sårbarhetsanalysarbetet med kontinuitetshantering och övrig beredskapsplanering såsom totalförsvarsplanering för att undvika dubbelarbete i verksamheterna
 • Processen i sin helhet lägger stor vikt vid åtgärdsuppföljning och validering av beredskaps- och krishanteringsförmågor för att kommunens samlade faktiska beredskap ska öka över tid.
exonaut_observer-scaled

Lär dig mer om Exonaut®

Välkommen att kontakta oss för en konsultation om hur Exonaut kan stödja din organisation eller för att boka en demonstration av mjukvaran.

Kontakta oss

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
 • Originalbild
 • Stor bild (2900px)
 • Mellan bild (1920px)
 • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.