preloader

Ökad säkerhet och lönsamhet genom integrerad Readiness-kapacitet.

Våra sakkunniga och erfarna branschexperter förser kunderna i finanssektorn med en totallösning, allt för att de skall kunna öka lönsamheten och överträffa förväntningarna i en volatil miljö.

Att vara snabbfotad och att kunna göra korrekta och faktabaserade beslut, såväl i den dagliga verksamheten som i kris, är en prioritet för alla bolag i finanssektorn. Prioriteten och relevansen ökar i takt med nya och ökat antal säkerhetshot samt komplexa operationella krav och utmaningar.

4C Strategies förser kunderna i finanssektorn med en totallösning, allt för att de skall kunna öka lönsamheten och överträffa förväntningarna i en volatil miljö.

Nordiska och internationella finansinstitut liksom centralbanker väljer 4C Strategies

Nordiska och internationella finansinstitut liksom centralbanker väljer 4C Strategies

4C Strategies är en betrodd och välanlitad expert inom alla delar av Readiness och vi bidrar aktivt till utvecklingen av internationella standarder för kontinuitets- och riskhantering. Efter att bl.a. ha genomfört projekt för nationell och internationell övervakning och handledning, är vi ansedda som en respektabel och tillförlitlig partner för banker, försäkringsbolag och FinTech. Detta för att vi skapar säkra och lönsamma arbetssätt samtidigt som vi ser till att de uppfyller krav enligt nationella och internationella lagar och förordningar.

Välbeprövade modeller och lösningar

Välbeprövade modeller och lösningar

Genom de senaste 20 åren har 4C Strategies kommit att anses som en av världens mest ansedda leverantörer av readiness och kapacitetsutvecklingslösningar och -service till finanssektorns aktörer. Våra modeller och lösningar används och uppskattas globalt och hjälper våra kunder att hantera komplexa utmaningar effektivt och strukturerat.

  To learn more about how 4C Strategies process data, please read our

  privacy statement.

  Ladda ner whitepapers & webinarier

  FAQ

  Nyheter

  Ladda ned paket

  Foto av

  Licens

  Välj storlek
  • Originalbild
  • Stor bild (2900px)
  • Mellan bild (1920px)
  • Liten bild (1024px)
  LADDA NED

  Get in touch

  Book a demo

  I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

  Get in touch

  I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.