preloader

Digital utbildning om totalförsvar för landets kommuner

Kommunen spelar en viktig roll i totalförsvaret. 4C Strategies erbjuder nu kommuner en digital utbildning som säkerställer att kommunens medarbetare och beslutsfattare på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt får en grundläggande förståelse och kunskap om totalförsvar, kommunens ansvar, säkerhetsskydd och krigsorganisation. Utbildningen kombinerar videoföreläsningar, texter och frågor att besvara och riktar sig till alla som arbetar eller verkar inom kommunen. Den digitala utbildningen är enkel att integrera på kommunens egna intranät eller lärplattform.

Vad är kommunens roll och ansvar i händelse av höjd beredskap eller krig?

Kommunen spelar en viktig roll i totalförsvaret och kommunens politiker och medarbetare behöver ha kunskap om totalförsvar, säkerhetsskydd och krigsorganisation samt förslåelse för ansvar och roller i händelse av höjd beredskap och krig. Kompetensen är också viktig för att kommunen ska kunna göra de förberedelser som krävs i uppbyggnaden av totalförsvaret.

Kontakta oss

En digital utbildning inom totalförsvar

4C Strategies erbjuder nu kommuner en digital utbildning som säkerställer att medarbetarna och politikerna på ett enkelt, smidigt och kostnadseffektivt sätt får en grundläggande förståelse och kunskap om:

 • Totalförsvar och civilt försvar
 • Säkerhetsskydd
 • Kommunens roll och ansvar i totalförsvaret
 • Försörjningsberedskap
 • Krigsorganisation och krigsplacering
 • Kommunikation och informationspåverkan

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som arbetar i en kommun och har ett tydligt pedagogiskt upplägg. Även den som inte har några förkunskaper om civilt försvar ska kunna ta del av utbildningen. Den digitala utbildningen är enkel att integrera på kommunens egna intranät eller lärplattform.

Utbildningens innehåll

Föreläsare

Nästa steg för att stärka er roll i totalförsvaret

 • Välkommen att kontakta oss för att höra mer om hur utbildningen kan beställas och integreras på ert intranät eller lärplattform

 • Kontakta oss

Om 4C Strategies

4C Strategies har mångårig erfarenhet av olika utvecklingsprojekt kopplade till totalförsvaret, detta tillsammans med såväl offentliga som privata aktörer. Denna erfarenhet omfattar även konkret arbete med att utveckla krigsorganisationer och verksamhets- och beredskapsplaner för höjd beredskap och bemanning för flera av våra kunder på kommunal, regional och nationell nivå.

Kompetenshöjning och medvetengörande av kommunens politiker, ledning och övriga medarbetare inom totalförsvarsområdet kommer vara en mycket viktig del i detta arbete. Den mer praktiska delen består av träning, där vi skräddarsyr er utbildnings- och övningsverksamhet och genomför scenariobaserade övningar inom kris och höjd beredskap, så kallat ”krigsspel”. Vi kan även stötta med planering av er krigsorganisation och krigsplacering samt analyser av kritisk infrastruktur och kartläggning av kritiska resurser till totalförsvaret.

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
 • Originalbild
 • Stor bild (2900px)
 • Mellan bild (1920px)
 • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.