preloader
4C Strategies>News>Stöd till Socialstyrelsens lägesbild för covid-19
Nyhet

Stöd till Socialstyrelsens lägesbild för covid-19

Stöd till Socialstyrelsens lägesbild för covid-19

4C Strategies ombads i mars 2020 att stötta Socialstyrelsen i uppbyggnaden av ett nationellt lägesbildssystem för hanteringen av covid-19. Genom verktyget Exonaut® bidrog 4C Strategies till att snabbt bygga upp och lansera ett lägesbildssystem för användare inom olika delar av hälso- och sjukvårdssektorn. Exonaut® har möjliggjort säker och användarvänlig rapportering rörande covid-19 situationen samt resursläget, och bidragit till att Socialstyrelsen kunnat upprätthålla en kontinuerligt uppdaterad lägesbild genom pandemin.

Exonaut har som del av Socialstyrelsens lägesbildssystem bidragit med lägesbilder för olika målgrupper inom det svenska sjukvårdsystemet samt stöttat Socialstyrelsens resursfördelningsuppdrag. 4C Strategies VD Mikael Grape uttrycker stolthet över att ha haft möjlighet att bidra till det svenska samhällets hantering av covid-19:

”Förtroendet från Socialstyrelsen att hjälpa till i ett kritiskt läge betyder mycket för oss. Vi kunde på väldigt kort tid lansera ett säkert, användarvänligt och robust rapporteringsverktyg som bidragit till den viktiga nationella resurssamordningen under pandemin”.

4C Strategies företagsidé är att genom konsulttjänster och mjukvaran Exonaut® bidra till ett säkrare samhälle. Uppdraget i lägesbildsfunktionen övergår nu till Socialstyrelsens ordinarie verksamhet, och vi tackar för ett mycket fint samarbete med Socialstyrelsen under de mycket svåra omständigheter som den globala pandemin har inneburit för oss alla.

Exonaut® ger användare tillgång till en helhetslösning för beredskapsplanering och krishantering. Exonaut® är en konfigurerbar mjukvara som kan anpassas efter användarens behov.

”Jag vill också lyfta fram den stora insats som gjorts av många medarbetare på 4C Strategies för att, under det pressade läge som rådde under våren, snabbt kunna möta Socialstyrelsens behov och bidra till den nationella pandemihanteringen.”

Klas Lindström, 4C Strategies vice koncernchef

Relaterade nyheter

Så blir vår beredskap god

”Att upprätthålla kritiska verksamheter även under störda förhållanden kräver både anpassning och kreativitet”

Storkontrakt till stöd för amerikanska försvarsmakten gagnar nordiska kunder

4C Strategies är ett svenskt företag som bland annat utvecklar och tillhandahåller världsledande IT-system för övning och förmågeutveckling. Genom två omfattande uppdrag till stöd

Helena Söderblom om sin bok ”När världen slocknar”

Helena Söderblom, seniorkonsult på 4C Strategies, släpper barn- och ungdomsbok med krisberedskapstema

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
 • Originalbild
 • Stor bild (2900px)
 • Mellan bild (1920px)
 • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

  To learn more about how 4C Strategies process data, please read our

  privacy statement.

  Get in touch

   I want to