preloader
4C Strategies>News>Nationella övningar för att möta informationspåverkan
Fallstudie

Nationella övningar för att möta informationspåverkan

Nationella övningar för att möta informationspåverkan

Three considerations for embedding business continuity

As a rule of thumb, success will only be achieved through a collaborative approach to business continuity, and within this, there are three important considerations for any embedding strategy:

 • Ensure senior management buy-in, for example through continuous programme briefings and workshops. If senior management is not fully committed to this there will be times when you feel like you are swimming against the tide. Involving senior management in the process will give them a better sense of the importance of business continuity, while bringing potential vulnerabilities that require allocated resources to their attention. Senior management buy-in will also ensure that business continuity is aligned with the organisation’s strategic goals and culture as well as being included in any relevant agendas moving forward.
 • Identify and train business continuity champions. Invest time and resources in the teams and individuals who will continue to develop and deliver BCM into the future. Cultural change takes time and champions will be the drivers of it, with the support of senior management. Giving them the tools to impact change and deliver results will help their and your cause moving forward.
 • Keep it simple. Business continuity can seem complex for anyone who is not a professional. If you present it in a language that the organisation understands, i.e., one that is fit for purpose and not full of business continuity lingo, you remove the complexity and make it more approachable. Successfully embedding business continuity is about understanding the organisation and its BCM maturity, and as such, adjusting the level of ambition and priorities accordingly.
4c-bcm-office-london-1920x1080

Som en del i ett nationellt initiativ från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i att stötta myndigheter att möta informationspåverkan, har 4C Strategies övat bevakningsansvariga myndigheter och länsstyrelser över hela landet.

Uppdragsgivare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ansvarar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Utmaning: Att förbereda bevakningsansvariga myndigheter och länsstyrelser på att identifiera och möta informationspåverkan, med de bästa tillgängliga metoderna.

Lösning: En serie övningar, med skräddarsydda scenarier. Övningsserien utformades som stöd och hjälp för dem som har lite erfarenhet av att möta desinformation och för att stärka deras förmåga att samverka för att möta informationspåverkan.

Fördelar: Deltagare som har arbetat med vardagsnära scenarier har, efter genomgången utbildning, både verktyg och självförtroende att identifiera och möta informationspåverkan.

Spridningen av desinformation ökar successivt i syfte att destabilisera länder, myndigheter och branscher. 4C Strategies kontaktades av MSB för att hjälpa till att bygga bevakningsansvariga myndigheters förmåga i att möta det ökande hotet från informationspåverkan.

maria_3

Enligt Maria Pålsson, seniorkonsult vid 4C Strategies är MSB den ledande aktören i Sverige när det gäller att möta informationspåverkan.

”Det är hedrande att stötta organisationer på MSB:s uppdrag. 4C Strategies välrenommerade övningsledare kan implementera MSB:s beprövade metoder inom vilken organisation som helst i världen.”

Att komma igång

Först och främst såg vi till att det var en bra mix av människor, från olika typer av organisationer. Att föra samman människor från olika organisationer snabbar på inlärningen, stimulerar till samverkan och förmedlar tydligt till deltagarna att de inte är ensamma om att möta informationspåverkan i sitt arbete.

Övning

Varje övningsdag inleddes med en kortare utbildning. Under dagen genomfördes därefter ett antal övningar för att hjälpa deltagarna att:

 • Förstå problemet och dess potentiella utbredning
 • Identifiera informationspåverkan
 • Förstå vilka målgrupper som är relevanta
 • Analysera möjlig påverkan på målgrupperna
 • Skapa strategier och processer för att nå ut med korrekt information
 • Lära sig effektiva tekniker för proaktiv kommunikation

”Människor tror ofta att de måste gå i klinch med antagonisten, men det är precis vad antagonisten vill”, fortsätter Maria Pålsson. ”Att försöka resonera med en antagonist är ett effektivt sätt att förlora informationskriget”. En tumregel är istället att alltid hålla fast vid ditt eget budskap. När du vet vilka dina målgrupper är och vad som står på spel kan du försäkra dem om att det är din organisation som är den pålitliga källan till information.”

Learning by doing

Totalt hölls 15 övningar i hela Sverige med omkring 200 deltagare från 55 bevakningsansvariga myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Genom att utföra övningar i mindre grupper kunde alla dela med sig av sina erfarenheter och få en känsla av vad som står på spel samt träna på att identifiera tekniker och lägga upp strategier för att möta informationspåverkan.

Under ett övningsmoment fick deltagarna analysera målgrupperna och arbeta med att ta fram ett strategiskt narrativ, sitt budskap, genom att besvara en rad frågor. I ett annat moment fick de ta del av falska artiklar och nyhetsinslag. Med hjälp av de nya verktygen fick de sedan pröva på att identifiera olika typer av påverkanstekniker.

”Offentliga verksamheter gör omfattande risk- och sårbarhetsanalyser vart fjärde år”, säger Maria Pålsson. ”Men mycket hinner förändras på den tiden. Att hålla mindre övningar däremellan kan vara mycket viktigt för en myndighet och för medborgarna den ytterst finns till för.”

Använda de nya kunskaperna

Efter en dags utbildning och övning är det dags för deltagarna att omsätta de nya kunskaperna i praktiken. Eftersom det är något de förväntas göra utöver ordinarie arbetsuppgifter brukar många sträva efter att snabbt involvera sina kollegor i arbetet. Via övningen har de fått förståelse för vilka processer som behöver komma på plats och tillsammans med andra utforma och besluta om organisationens strategiska narrativ.

”Genom den här övningsserien har vi gett deltagarna verktyg och självförtroende att möta informationspåverkan”, sammanfattar Maria Pålsson.

”I dagens samhälle, där hela branscher och länder är måltavlor för antagonister är det helt centralt att medarbetarna är förberedda på det. Om du behöver ett erfaret team för att hjälpa din organisation att anpassa sig och agera baserat på beprövade metoder, är 4C Strategies den bästa samarbetspartnern du kan välja.”

Här finner du en längre intervjun med Maria Pålsson om information, desinformation och att möta informationspåverkan →

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
 • Originalbild
 • Stor bild (2900px)
 • Mellan bild (1920px)
 • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.