preloader
4C Strategies>News>Utvärdera och utveckla er krishantering
Nyhet

Utvärdera och utveckla er krishantering

Utvärdera och utveckla er krishantering

Ta tillvara på erfarenheter från er hantering av COVID-19 och utveckla er krishanteringsförmåga

  • Många organisationer befinner sig nu i en återhämtningsfas efter en lång och utmanande vår, även om krisen ännu inte kan anses vara över. Hanteringen av COVID-19 har varit dynamisk, vilket ställt krav på en hög förmåga att anpassa sin respons och dimensionera sin krishantering efter aktuellt läge.
  • Med en ny fas kommer nya utmaningar. Vi ser nu en växande förväntan från olika intressenter på organisationer att utvärdera sin hantering av COVID-19 samt inleda förberedelserna inför en eventuellt andra våg. Krisens karaktär har även visat på behovet av en digitaliserad krishantering och en förmåga att kunna hantera multipla incidenter.
  • Som marknadsledande förmågeutvecklare inom krishantering har vi tagit fram en metod som uppfyller behovet att på ett enkelt sätt utvärdera sin krishantering och identifiera förbättringsåtgärder – med snabb återkoppling och så lite belastning på organisationen som möjligt.
  • Metoden kombinerar vår långa erfarenhet av krishantering med lärdomar från vårt stöd med hanteringen av COVID-19 på såväl lokal, regional, nationell som EU-nivå.
  • Vi stöttar självklart även våra kunder vid mer omfattande utvärderingar och skräddarsyr upplägget efter kundens behov.
4c-people-collaboration

Covid-19

Vi finns tillgängliga för att svara på frågor och ge stöd i relation till eventuella behov vartefter situationen utvecklar sig.

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
  • Originalbild
  • Stor bild (2900px)
  • Mellan bild (1920px)
  • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.