preloader
4C Strategies>News>Utvärdera och utveckla er krishantering
Nyhet

Utvärdera och utveckla er krishantering

Utvärdera och utveckla er krishantering

Ta tillvara på erfarenheter från er hantering av COVID-19 och utveckla er krishanteringsförmåga

 • Många organisationer befinner sig nu i en återhämtningsfas efter en lång och utmanande vår, även om krisen ännu inte kan anses vara över. Hanteringen av COVID-19 har varit dynamisk, vilket ställt krav på en hög förmåga att anpassa sin respons och dimensionera sin krishantering efter aktuellt läge.
 • Med en ny fas kommer nya utmaningar. Vi ser nu en växande förväntan från olika intressenter på organisationer att utvärdera sin hantering av COVID-19 samt inleda förberedelserna inför en eventuellt andra våg. Krisens karaktär har även visat på behovet av en digitaliserad krishantering och en förmåga att kunna hantera multipla incidenter.
 • Som marknadsledande förmågeutvecklare inom krishantering har vi tagit fram en metod som uppfyller behovet att på ett enkelt sätt utvärdera sin krishantering och identifiera förbättringsåtgärder – med snabb återkoppling och så lite belastning på organisationen som möjligt.
 • Metoden kombinerar vår långa erfarenhet av krishantering med lärdomar från vårt stöd med hanteringen av COVID-19 på såväl lokal, regional, nationell som EU-nivå.
 • Vi stöttar självklart även våra kunder vid mer omfattande utvärderingar och skräddarsyr upplägget efter kundens behov.
4c-people-collaboration

Covid-19

Vi finns tillgängliga för att svara på frågor och ge stöd i relation till eventuella behov vartefter situationen utvecklar sig.

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
 • Originalbild
 • Stor bild (2900px)
 • Mellan bild (1920px)
 • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

  To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

  Get in touch