preloader

Integrerad totallösning för träning, kontinuitet, risk- och krishantering

Energisektorn står inför flertalet utmaningar, både gamla och nya

De nya utmaningarna utgörs av bland annat av regelverkskrav såsom NIS-direktivet, övergång till förnybara energikällor, ökad personalomsättning samt förändringar i konkurrenslandskapet.

Då bolagen konkurrera på en gemensam marknad har sektorn alltmer anpassats till principen ”just-in-time” för att öka effektiviteten och minska kostnaderna. Dock medför detta en reducerad motståndskraft för eventuella störningar samtidigt som de gamla riskerna kvarstår.

Utifrån ovan nämnda utmaningar finns en kraftigt ökad efterfrågan inom energisektor avseende stöd gällande fördjupade analyser inom kritiska infrastruktur, utveckling av kontinuitetshantering samt hur man skapar en effektiv beredskapsorganisation där man fångar upp synergierna mellan risk-, kontinuitet- och krishantering.

 

The Energy & Utilities-sector use 4C Strategies to improve the readiness to act

The Energy & Utilities-sector use 4C Strategies to improve the readiness to act

The Energy & Utilities industry needs to be robust and resilient, especially from the perspective of being a foundation and prerequisite for a well-functioning society. With almost 20 years of consulting and software expertise within Energy & Utilities, 4C Strategies has many reference customers.

4C Strategies har:

 • Levererat säkerhetsklassad och kritisk infrastrukturanalys ur regionalt och nationellt perspektiv, t.ex. bränsledepåer, för såväl privat sektor som för energimyndigheter.
 • Tränat kunder under Black Screen 2017 – en komplex och storskalig cyberövning för nordiska elektricitetsektorn.
 • Utvecklat krishantering för ett stort antal kunder i energisektorn.
 • Levererat utbildning och träning för effektiv risk, kontinuitet och krishantering.

  To learn more about how 4C Strategies process data, please read our

  privacy statement.

  Ladda ner whitepaper & webinarium

  FAQ

  Featured news

  Ladda ned paket

  Foto av

  Licens

  Välj storlek
  • Originalbild
  • Stor bild (2900px)
  • Mellan bild (1920px)
  • Liten bild (1024px)
  LADDA NED

  Get in touch

  Book a demo

  I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

  Get in touch

  I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.