Säkerställ din förmåga att möta de nya kraven på nät- och informationssäkerhet

Är din organisation redo för NIS-direktivet?

EU:s NIS (Network and Information Systems) direktiv syftar till att stärka nät- och informationssäkerheten för samhällsviktiga verksamheter inom områdena energi, transport, bank och finans, hälso- och sjukvård, dricksvattenförsörjning, digital infrastruktur och digitala tjänster.

Följande svenska myndigheter och företag berörs:

 • PTS, Transportsstyrelsen, Energimyndigheten, Finansinspektionen, Livsmedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg.
 • Företag och leverantörer av samhällskritiska tjänster och funktioner inom energi, transport, bank och finans, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten och digital infrastruktur.
 • Leverantörer av digitala tjänster så som molntjänster, digitala marknadsplatser och internetbaserade sökmotorer.

Den nya lagen kommer ställa mycket höga krav på att dessa organisationer har ett systematiskt, strukturerat och kontinuerligt arbete med IT-säkerheten, både vad det gäller processer och system. Om organisationerna inte kan påvisa detta kan påföljden bli indraget verksamhetstillstånd eller höga viten.

Hur kan vi hjälpa dig?

För att säkerställa att din organisation kan möta de högt ställda kraven bistår 4C Strategies med att:

 • Definiera vilka av era tjänster och processer som är samhällsviktiga och berörs av NIS.
 • Kartlägga er IT-miljö för att identifiera beroenden och sårbarheter som behöver åtgärdas.
 • Arbeta igenom er befintliga rapporteringsstrukturer och ta fram en tydlig incidentrapporteringsrutin för att säkerställa adekvat rapportering till MSB.

4C Strategies är med vår breda och djupa kunskap inom informationssäkerhet, totalförsvar, incidenthantering och IT-kontinuitet en ledande aktör inom Cybersäkerhet. Vi arbetar idag med stort antal leverantörer av samhällsviktig verksamhet. Utöver konsulttjänster erbjuder vi även en säkerhetsklassad incidentrapporteringsmjukvara, Exonaut®. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

7 enkla åtgärder att ta vid innan NIS träder i kraft

Nedan finner du en guide över hur du kan granska din organisation och dina processer samt ett program av 7 enkla åtgärder att ta vid innan NIS träder i kraft. Ladda ner guiden nedan.

  To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

  Ladda ned paket

  Foto av

  Licens

  Välj storlek
  • Originalbild
  • Stor bild (2900px)
  • Mellan bild (1920px)
  • Liten bild (1024px)
  LADDA NED

  Get in touch

  Book a demo

   To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

   Get in touch