Rapporter som tidigare tog veckor att iordningssälla, och med avsevärt mer resurser.

Citat från Forum 06/2017 med rubriken "NU BLIR FÖRSVARSMAKTEN BÄTTRE PÅ UTVÄRDERING AV ÖVNINGAR" Försvarsmakten har saknat ett gemensamt stödsystem för planering, genomförande och uppföljning av övningaroch i förlängningen ett stöd för värdering av förbandensförmåga. Detta kan Exonaut+erbjuda. Under Aurora provade Försvarsmakten systemet för första gången på en övning som inte enbart vari stabsmiljö.– En stor vinst med att vi använde Exonaut+ under Aurora 17 var att det fanns sammanställda rapporter från övningen dagen efter avslutningen – något som tidigare tagit flera veckor att få fram. Dessutom drog vi många erfarenheter som kan användas för fortsatt utveckling i framtida övningar, säger generalmajor Anders Callert, chef förbandsproduktion.

Lesson Management
Regions
All regions
Oceania
North America
Continental Europe
UK and Ireland
Nordic
Sectors
All sectors
Militär & Försvar
Energi
Finanssektorn
IT & Telekom
Lösningar
Alla lösningar
Övning och förmågeutveckling
Säkerhetsskydd
Informationssäkerhet
Totalförsvarsplanering
Riskhantering
Krishantering
Covid-19
Incident- & Krisberedskap
Training & Exercise Management
Kontinuitetshantering

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
  • Originalbild
  • Stor bild (2900px)
  • Mellan bild (1920px)
  • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

    To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

    Get in touch