preloader
Rapporter som tidigare tog veckor att iordningssälla, och med avsevärt mer resurser.

Citat från Forum 06/2017 med rubriken "NU BLIR FÖRSVARSMAKTEN BÄTTRE PÅ UTVÄRDERING AV ÖVNINGAR" Försvarsmakten har saknat ett gemensamt stödsystem för planering, genomförande och uppföljning av övningaroch i förlängningen ett stöd för värdering av förbandensförmåga. Detta kan Exonaut+erbjuda. Under Aurora provade Försvarsmakten systemet för första gången på en övning som inte enbart vari stabsmiljö.– En stor vinst med att vi använde Exonaut+ under Aurora 17 var att det fanns sammanställda rapporter från övningen dagen efter avslutningen – något som tidigare tagit flera veckor att få fram. Dessutom drog vi många erfarenheter som kan användas för fortsatt utveckling i framtida övningar, säger generalmajor Anders Callert, chef förbandsproduktion.

Lesson Management
Regions
All regions
Oceania
North America
Continental Europe
UK and Ireland
Nordic
Sectors
All sectors
Militär & Försvar
Energi
IT & Telekom
Finanssektorn
Lösningar
Alla lösningar
Covid-19
Incident- & Krisberedskap
Informationssäkerhet
Klimat
Kontinuitetshantering
Krishantering
Riskhantering
Säkerhetsskydd
Totalförsvarsplanering
Training & Exercise Management
Övning och förmågeutveckling

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
  • Originalbild
  • Stor bild (2900px)
  • Mellan bild (1920px)
  • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.