Intervju med Mikael Grape, VD vid 4C Strategies nordiska verksamhet

Emergency management and public safety
Mikael Grape är sedan sommaren 2019 VD för 4C Strategies nordiska verksamhet. Vi har träffat Mikael för att få några reflektioner kring vår utveckling och hur framtiden ser ut för branschen.

Mikael, du tillträdde som VD hos oss och tog då över efter Klas Lindström, vilken del av 4C Strategies verksamhet är det du leder?

– Jag har tagit över ledarskapet för den nordiska verksamheten. Vi har vårt huvudkontor här i Stockholm och täcker även de andra nordiska länderna härifrån.

Om vi tittar på marknaden i stort, hur ser den ut i dagsläget?

– Vi ser en stor ambitionshöjning i samhället i frågor som rör krisberedskap, samhällssäkerhet och cybersäkerhet. Det har pågått under ett par års tid, bland annat drivet av en högre ambition från lagstiftarens sida. Vi har ett helt annat fokus på samhällets krisberedskap, civilt försvar och totalförsvarsfrågor idag om man jämför med för bara ett par år sedan. Uppfattningen om den eviga freden som har präglat samhället under ganska lång tid har förändrats, inte minst i det civila samhället.

Oavsett om det handlar om IT-avbrott, cyberattacker, naturkatastrofer eller avbrott i leveranskedjor så finns ett ökat behov av så väl utvecklade processer som stödjande digitala verktyg. Där kommer vår mjukvara Exonaut in i bilden.

”Vi ser en stor ambitionshöjning i frågor som rör krisberedskap, samhällssäkerhet och cybersäkerhet.”

Det finns idag en helt annan syn på att vi måste ha en förmåga att hantera oönskade händelser, oavsett om det liknar förra sommarens skogsbränder eller om det handlar om ett antagonistiskt hot högre upp på hotskalan.

Tittar man tillbaka bara på de åtta år som jag har varit på 4C Strategies så har ett område som jag jobbat mycket med, risk- och sårbarhetsanalyser, utvecklats betydande och blivit ett viktigt verktyg för åtgärdsplaner och för att kunna mäta vilken förmåga man har att hantera det oönskade. Det innebär att man också övar mycket mer praktiskt.

”Digitaliseringen har gett oss verktyg som idag finns i var mans ficka.”

Hur tror du att branschen kommer utvecklas de närmsta åren?

– Jag tror att i och med att vi ser en ambitionshöjning i samhället i stort så kommer det ställa ännu större krav på kvalitativa tjänster och vi som leverantör måste alltid ligga i framkant när det gäller kunskapen inom de här områdena.

Kopplat till det har vi digitaliseringens möjligheter, att vi kan dra nytta av de verktyg som finns i var mans ficka. Idag kan du bära med dig planer i mobiltelefonen för att hantera händelser och lätt kommunicera vad som ska göras, men då måste det ske på ett säkert sätt.

Finns det någon konkurrens i Norden?

– Ja det gör det, under de åtta år som jag varit här har vi gått från en ganska begränsad marknad, med ett fåtal aktörer. Dessa finns kvar, men vi ser också att teknikkonsulter, företag som jobbat enbart med informationssäkerhet och kanske hårdvarurelaterade säkerhetsfrågor, nu även börjar erbjuda konsulttjänster.

”Kombinationen konsulttjänster och mjukvara är det inte många som kan erbjuda.”

Det jag ser som unikt för 4C Strategies, som gör att vi är marknadsledare, är att vi ända sedan starten har erbjudit både konsulttjänster och vår mjukvara Exonaut för att stärka kundernas förmåga inom våra sakområden. Och den kombinationen är det inte många som kan erbjuda.

Det gäller även internationellt. Vi har jobbat med det militära förmågeområdet sedan företaget grundades, så vi har ett starkt varumärke där och en väl utvecklad produkt för militär övning och träning. Stora aktörer internationellt arbetar med delar av detta område, såsom simuleringssystem. Vårt fokus på systematisk förmågeutveckling, där olika datakällor – alltifrån mänskliga observationer till data från exempelvis simulatorer och drönare – sammanställs till en helhetsbild, gör oss unika globalt.

Hur har 4C Strategies förändrats under dina år i bolaget?

– Under de här åren har 4C Strategies gjort en otroligt intressant resa, från dåtidens 30-tal anställda med nyöppnat kontor i London till dagens globala verksamhet. Nyligen blev det klart att vi öppnar ett kontor i Oslo, Norge för att stötta en ny uppdragsgivare. Det blir ett nytt kapitel i 4C Strategies historia, och utgör ett kvitto på att vi har en stark produkt.

Vi har också gjort en resa i att bredda våra erbjudanden. Vår mjukvara Exonaut var från början ett planeringsverktyg för Försvarsmakten för stora komplexa övningar. Därifrån har vi breddat erbjudandet från övningsområdet till en mer komplett portfölj med riskhanteringstjänster, kontinuitetshantering och incident- och krishantering. Vår stora styrka är att vi kan kombinera våra konsulttjänster inom dessa områden med specialanpassad mjukvara för exempelvis.

Om vi tar exemplet med en aktör som har stora beroenden av komplexa IT-system, är det otroligt viktigt att inte bara ha planerat för avbrott, utan också ha effektivt stöd för att snabbt kunna återställa avbrottet. Genom kombinationen av utveckling, övning och mjukvara ger vi ett helhetsstöd.

”Jag är oerhört stolt över alla nya medarbetare som vill bidra till att skapa ett tryggare och säkrare samhälle.”

Vi har alltid rört oss inom området samhällssäkerhet och beredskap. Den gemensamma nämnaren för våra kunder är att de ansvarar för viktiga samhällsfunktioner – vare sig det är elförsörjning, banktjänster eller kommunal räddningstjänst.

Men den största förändringen är nog alla oerhört motiverade, drivna och kompetenta medarbetare som börjat i bolaget och tagit oss i en ny riktning. Människor som drivs av ett högre syfte och verkligen brinner för att bidra till att skapa ett tryggare och säkrare samhälle.

Vi träffade ju Christoffer Karsberg som är expertkunnig på NIS-direktivet och pratade om cybersäkerhet. Är det ett område ni arbetar mycket inom?

– Ja att vi stärker oss inom det området är välkommet. Vi ser en skärpt lagstiftning som ställer krav inom informationssäkerhetsområdet på myndigheter och privata aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet. Vi ser också en ökad medvetenhet om att digitaliseringen inte bara ger enorma möjligheter, utan även öppnar oss för nya hot och sårbarheter.

Som en liten avrundning är vi nyfikna på vad du gör när du inte jobbar på 4C Strategies?

– Jag har två döttrar, den ena har precis börjat skolan och den andra är på väg, mitt i livspusslet alltså. Utöver det så springer jag maraton. Gärna höstmaror, då har man hunnit träna hela sommaren innan.

Så det är det du gör på sin semester, tränar för maraton? Springer du för att komma runt eller kapa tider?

Så det är det du gör på sin semester, tränar för maraton? Springer du för att komma runt eller kapa tider?

– Ja precis, så är det, det blir inga vilosemestrar för min del. Jag skulle vilja säga att jag springer för att kapa tider, men då skulle jag behöva träna lite mer.

Vad gör du ett maraton på?

– Vi kan väl säga så här, att när Eliud Kipchoge springer ett maraton på under två timmar, är jag glad så länge jag hunnit halvvägs innan vinnaren går i mål.

Om du vill veta mer om hur vi kan stötta dig, hör gärna av dig till Mikael Grape, mikael.grape@4cstrategies.com eller telefon +46 (0) 760 10 13 73. Vill du fördjupa dig i några av våra case så hittar du dem här.

Fler nyheter och artiklar

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.