Storkontrakt till stöd för amerikanska försvarsmakten gagnar nordiska kunder

4C Strategies är ett svenskt företag som bland annat utvecklar och tillhandahåller världsledande IT-system för övning och förmågeutveckling. Genom två omfattande uppdrag till stöd för den amerikanska armén samt marinkåren, blir mjukvaran Exonaut den tekniska ryggraden i nästa generations tränings- och utbildningsplattform för dessa stora och mycket komplexa försvarsgrenar i det amerikanska försvaret.

Avtalen innebär ett stort steg för 4C Strategies etablering och tillväxt på den nordamerikanska marknaden samt befäster Exonauts position som förstahandsvalet för träning och övning. Exonaut används för att stödja planering, förberedelser, genomförande och utvärdering av övningar. Det kan omfatta allt från individuella träningsaktiviteter och enklare seminarieövningar, till storskaliga, distribuerade övningar med understöd av komplexa simuleringsverktyg.

4C Strategies och mjukvaran Exonaut är en central del i team CESI och inom ramen för den amerikanska arméns framtida nätverksbaserade träningsmiljö ”Synthetic Training Environment (STE) kommer US army implementera Exonaut på en mycket stor mängd amerikanska tränings- och utbildningscentra. Väl genomfört kommer systemet att möjliggöra träning och utbildning med en hög grad av automation, vilket i sin tur skapar förutsättningar för mer effektiv utbildning av soldater och förband. Resultat, erfarenheter och data från tidigare utbildningsomgångar kan överföras och delas till andra enheter, något som kommer att innebära stora effektivitetsvinster.

Exonaut har sedan länge använts med framgång av flertalet militära kunder och samarbetet med Försvarsmakten har pågått över 20 år. Genom samarbetet har Försvarsmaktens kravställning genom åren varit med och format Exonaut och dess funktioner vilket nu också kommer amerikanska försvarsmakten till del.

4C Strategies Nordiska VD, Mikael Grape, konstaterar att:

“Uppdragen till stöd för den amerikanska armén och marinkåren kommer få genomslag på den nordiska marknaden. Den historiska investering som nu görs i Exonaut kommer att gagna alla våra nordiska kunder inom övning- och förmågeutveckling – såväl på den militära som civila sidan.”

Angående företagets fortsatta tillväxt inom den militära sektorn säger 4C Strategies koncernchef Magnus Bergqvist att:

“Vi är extremt glada över förtroendet att få leverera dessa mycket komplexa projekt. Vi gick in på den amerikanska marknaden 2016 med syfte och målsättning att konkurrera i den här typen av upphandlingar. Amerikanska militära förband sällar sig nu till raden av försvarsmakter som använder Exonaut. Det inkluderar bland andra Nato, den brittiska armén och svenska försvarsmakten. Utöver den amerikanska armén så skrev vi också ett avtal med marinkåren i början av sommaren. Något vi är minst lika stolta över. Vi ser på framtiden med tillförsikt, det är onekligen spännande tider för 4C Strategies.”

Läs mer om 4C Strategies systemstöd för övning och förmågeutveckling

Läs mer

Relaterad läsning

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.