preloader

Stöd till Socialstyrelsens lägesbild för covid-19

4C Strategies ombads i mars 2020 att stötta Socialstyrelsen i uppbyggnaden av ett nationellt lägesbildssystem för hanteringen av covid-19. Genom verktyget Exonaut® bidrog 4C Strategies till att snabbt bygga upp och lansera ett lägesbildssystem för användare inom olika delar av hälso- och sjukvårdssektorn. Exonaut® har möjliggjort säker och användarvänlig rapportering rörande covid-19 situationen samt resursläget, och bidragit till att Socialstyrelsen kunnat upprätthålla en kontinuerligt uppdaterad lägesbild genom pandemin.

Exonaut har som del av Socialstyrelsens lägesbildssystem bidragit med lägesbilder för olika målgrupper inom det svenska sjukvårdsystemet samt stöttat Socialstyrelsens resursfördelningsuppdrag. 4C Strategies VD Mikael Grape uttrycker stolthet över att ha haft möjlighet att bidra till det svenska samhällets hantering av covid-19:

”Förtroendet från Socialstyrelsen att hjälpa till i ett kritiskt läge betyder mycket för oss. Vi kunde på väldigt kort tid lansera ett säkert, användarvänligt och robust rapporteringsverktyg som bidragit till den viktiga nationella resurssamordningen under pandemin”.

Dashboard

4C Strategies företagsidé är att genom konsulttjänster och mjukvaran Exonaut® bidra till ett säkrare samhälle. Uppdraget i lägesbildsfunktionen övergår nu till Socialstyrelsens ordinarie verksamhet, och vi tackar för ett mycket fint samarbete med Socialstyrelsen under de mycket svåra omständigheter som den globala pandemin har inneburit för oss alla.

Exonaut® ger användare tillgång till en helhetslösning för beredskapsplanering och krishantering. Exonaut® är en konfigurerbar mjukvara som kan anpassas efter användarens behov.

”Jag vill också lyfta fram den stora insats som gjorts av många medarbetare på 4C Strategies för att, under det pressade läge som rådde under våren, snabbt kunna möta Socialstyrelsens behov och bidra till den nationella pandemihanteringen.”
Klas Lindström, 4C Strategies vice koncernchef

Mer information om Exonaut® finner ni här.

Thank you for downloading!
The resource will be sent to the given email address. You are welcome to contact us with any question you may have.

  To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

  I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events.

  Läs mer om Exonaut® Situational Awareness Solution

  Message sent

  Thank you
  Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

  Thank you!

  You are now registered.

  Download pack

  Photo credits

  License

  Choose size
  • Original image
  • Large image (2900px)
  • Medium image (1920px)
  • Small image (1024px)
  DOWNLOAD

  Get in touch

  Book a demo

   Get in touch

    Message sent

    Thank you
    Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

    Message sent

    Thank you
    Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

    Message sent

    Thank you
    Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.