Att öva för höjd beredskap | Samsäk 2021

Military training with Exonaut software

24 mars 12.15-12.55 | Mötesplats Samhällssäkerhet 2021

Under 2020 planerades den största samövningen av det civila och militära försvaret på 30 år, Totalförsvarsövning 2020. I skuggan av pandemin genomfördes ett antal steg av övningen, samtidigt som flertalet till följd av Covid-19 fått skjutas på framtiden. Flertalet offentliga aktörer förberedde omfattande övningsverksamhet och särskilda förutsättningar för samverkan skapades, vilket nyttjades under hanteringen av pandemins effekter i Sverige.

Övning utgör det huvudsakliga verktyget för utvecklingen av ett motståndskraftigt samhälle genom att bland annat pröva prioriteringar, beslutsprocesser och samverkansformer. Dagens och morgondagens utmaningar kräver en anpassad övningsverksamhet för att på ett adekvat sätt pröva förmågan att hantera och leda i kriser och krig. Klimatförändringar, internationell osäkerhet, terrorism och social oro ställer olika krav på våra gemensamma resurser och en anpassad metodik, ett utvecklat stöd och systematisk utvärdering i övning är grundläggande förutsättningar för att möta dessa i skarpt läge på såväl lokal som regional och nationell nivå.

Lyssna till Mikael Grape, VD på 4C Strategies Nordic, som delger sina tankar om att öva för höjd beredskap för utvecklingen av ett motståndskraftigt och robust samhälle.

Besök vår monter

Mikael Grape
Mikael Grape är VD för 4C Strategies nordiska verksamhet, där han under de senaste 10 åren stöttat ett stort antal aktörer inom militär och civil övningsverksamhet, i Norden såväl som internationellt. Mikael har en bakgrund inom Försvarsmakten, med fokus på säkerhetspolitiska frågor i Sydösteuropa.

Det var ett tag sedan vi sågs – välkommen in!

 • I vår monter finner du en mängd experter, bekanta och vänner som gärna ses över en digital kaffe. Vill du diskutera lärdomar från det gångna året? Har du behov av expertstöd eller av att digitalisera ert arbete med övning, risk-, kontinuitet eller krishantering? Söker du nya utmaningar?

  I skuggan av pandemin lever många människor på flykt eller vilkas hem blivit förstörda i orkaner och jordbävningar. För varje mötesbokning som görs kommer vi därför att donera ett katastrofpaket till Svenska Röda Korset. Då alla inte har möjlighet att delta under Mötesplats Samhällsäkerhet så gäller detta för alla årets mötesbokningar. Vi ser fram emot att ses!

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.