preloader

10 steg för stärkt informationssäkerhet

Laptop keyboard

Så skyddar du dina viktigaste informationstillgångar

Informationssäkerhet växer kraftigt i betydelse för organisationer. Det är flera faktorer som ligger bakom. Uppkoppling av tekniska hjälpmedel, från infrastruktur till bilar och hemlarm, blir allt vanligare. Samtidigt ser vi en stor ökning av IT-relaterade incidenter och antagonistiska dataintrång. Intrången begås av såväl kriminella organisationer som statsunderstödda aktörer, vilket gör att hela samhället påverkas även ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv.

”Vi har tagit fram 10 rekommendationer för ökad informationssäkerhet. Se dem som ett komplement eller stöd i din organisations strävan att uppnå ett långsiktigt och hållbart arbete för att skydda och bevara era viktigaste informationstillgångar”.

Håkan Jidmar, Informationssäkerhetsexpert

”Ny lagstiftning utökar ansvaret för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete inom både offentliga och privata organisationer”.

Åsa Eschrich-Jonsson, konsultchef

Thank you for downloading!
The resource will be sent to the given email address. You are welcome to contact us with any question you may have.

  To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

  I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events.

  Ladda ner våra 10 punkter för stärkt informationssäkerhet

  “Stärkt informationssäkerhet gör den svenska totalförsvarsförmågan starkare. Vårt erfarna team har bred och djup kunskap inom området”.

  Mikael Grape, VD för 4C Strategies

  ”Med tanke på att flera privata företag ansvarar för samhällsbärande tjänster finns ett stort behov av stärkt förmåga att hantera hot och sårbarheter inom cyberområdet”.

  Christoffer Karsberg, internationell expert på NIS-direktivet

  Fler nyheter och artiklar

  Message sent

  Thank you
  Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

  Thank you!

  You are now registered.

  Download pack

  Photo credits

  License

  Choose size
  • Original image
  • Large image (2900px)
  • Medium image (1920px)
  • Small image (1024px)
  DOWNLOAD

  Get in touch

  Book a demo

   Get in touch

    Message sent

    Thank you
    Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

    Message sent

    Thank you
    Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

    Message sent

    Thank you
    Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.