Så kan energiföretag förbereda sig för yttre hot

2015 beslutade regeringen att totalförsvarsplaneringen skulle återupptas på grund av det försämrade säkerhetsläget i Europa. Som en del av en samhällsviktig verksamhet utgör alla Sveriges energiföretag potentiella mål för antagonistiska hot. Så hur kan energiföretagen förbereda sig? Vi frågar totalförsvarsexperten Martin Allard, principalkonsult på 4C Strategies.

Den ryska aggressionen i Ukraina och annekteringen av Krim utgjorde startskottet för en återupptagen totalförsvarsplanering i Sverige. Försvarsberedningen konstaterade då att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. För knappt en månad sedan inleddes rättegången mot en man som misstänks ha spionerat för Rysslands räkning under sina konsultuppdrag på Scania och Volvo. Och under september månad äger den största militärövningen i modern tid rum med uppskattningsvis 200 000 ryska och belarusiska soldater längs gränsen till de baltiska staterna. Samtidigt blir också statsunderstödda cyberattacker alltmer vanligt. Martin Allard, som är totalförsvarsexpert på 4C Strategies, menar att Sverige på vissa sätt befinner sig i en gråzon. Gråzonen är ett tillstånd mellan krig och fred där energiförsörjningen är en av de potentiella måltavlorna.

Ingen annan samhällsviktig verksamhet kan fortsätta utan elförsörjningen. Alla som jobbar i energibranschen är en del av en samhällsviktig verksamhet och utgör därigenom ett potentiellt mål. Energibranschen är därför helt klart en viktig del av totalförsvaret
Martin Allard, Totalförsvarsexpert på 4C Strategies

Tips på förberedelser

Ett potentiellt angrepp mot den svenska energiförsörjningen är att elen slås ut genom elektromagnetisk puls. Det skulle kunna leda till långvariga elavbrott i hela eller delar av landet. Så hur kan energiföretag förbereda sig för yttre hot?
Som anställd på ett energiföretag är det första steget, enligt Martin, att sätta sig in i frågorna och ta del av de beredskaps-, kontinuitets– och krisplaner företaget har tagit fram. Martin lyfter även fram Energiföretagen Sveriges krishanteringsutbildningar, vilka genomförs i samarbete med 4C Strategies, som en bra förberedelse samt att gå med i Energiföretagens säkerhetsgrupp ESG:s arbetsgrupp 5 som diskuterar beredskapsfrågor, total- och civilförsvar.

Emma Johansson är ansvarig för Energiföretagens säkerhetsarbete:

” I energibranschen upplever jag ett stort och växande engagemang för beredskap- och säkerhetsfrågorna genom att fler efterfrågar tillämpningar i hur ett strategiskt säkerhetsarbete kan tas fram”, säger Emma Johansson.

Utöver att utbilda medarbetarna och göra det möjligt för dem att engagera sig i Energiföretagens säkerhetsgrupp anser Martin Allard på 4C Strategies att det är viktigt att alla företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet uppfyller kraven i säkerhetslagstiftningen, vilket han beskriver som en ”hygienfaktor”. Martin anser också att företagen bör analysera det mest skyddsvärda i organisationen och därigenom identifiera vad de ska prioritera i sitt säkerhetsarbete.

Lärdomar från krishanteringen under pandemin

Utöver dessa förberedelser säger Martin också att det är viktigt att energiföretagens medarbetare är mentalt förberedda på att en allvarlig samhällsstörning faktiskt kan inträffa.

”För två år sedan var det inte jättemånga företag som var förberedda på en pandemi, trots att pandemier inträffar med jämna mellanrum. Jag utgår från att de flesta aktörer gör utvärderingar och drar lärdom från hanteringen av pandemin nu. För idag behöver företag vara förberedda på hot av alla dess slag; pandemier, cyberattacker och till och med en situation med höjd beredskap och då ytterst krig”, avslutar Martin.

Är du intresserad av att gå Energiföretagens krishanteringsutbildningar i höst? Läs mer och anmäl dig här.

Läs mer om 4C Strategies arbete med totalförsvarsplanering.

 

Denna artikel är framtagen gemensamt med Energiföretagen Sverige.

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.