Så blir vår beredskap god

”Att upprätthålla kritiska verksamheter även under störda förhållanden kräver både anpassning och kreativitet"

“Rätt hanterat kommer vi gå stärkta och bättre förberedda ur den här krisen” skriver Ella Shoshan och Niclas Wallertz, experter inom risk- och krishantering på 4C Strategies, i en artikel publicerad i Aktuell Säkerhet den 6 april 2020. I artikeln diskuteras sveriges förhållningssätt till krisberedskap och redogör för tre områden där organisationer kan uppnå stora förändringar med små medel; förstå hur människor värderar risker, ha ett proaktivt förhållningssätt till krishantering samt fokusera på att bygga en bred organisatorisk motståndskraft.

Thank you for downloading!
The resource will be sent to the given email address. You are welcome to contact us with any question you may have.

  To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

  I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events.

  Ladda ner white paper

  Message sent

  Thank you
  Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

  Thank you!

  You are now registered.

  Download pack

  Photo credits

  License

  Choose size
  • Original image
  • Large image (2900px)
  • Medium image (1920px)
  • Small image (1024px)
  DOWNLOAD

  Get in touch

  Book a demo

   Get in touch

    Message sent

    Thank you
    Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

    Message sent

    Thank you
    Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

    Message sent

    Thank you
    Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.