Stöd till Valmyndigheten för att stärka skyddet av de allmänna valen 2022

2022 är valår. Samtidigt varnar SÄPO om ökande desinformation på nätet kopplat till pandemin och det säkerhetspolitiska läget i Europa och dess närområden fortsätter i en negativ riktning. Därför är det extra angeläget att stärka valsäkerheten för att minimera möjligheten till påverkan. Att skydda förtroende för valprocessen och valets genomförande är en demokratifråga.

Valmyndigheten har därför under det senaste året tillsammans med 4C Strategies utvecklat metod och kompetenshöjande insatser som syftar till att ge lokala och regionala valnämnder en ökad kunskap och konkreta verktyg för att kunna arbeta med skydd av valet på ett mer systematiskt sätt. Arbetet har bland annat mynnat ut i utbildningar i valsäkerhet och skydd av valprocessen för valnämnder i landets alla kommuner och länsstyrelser.

Valmyndigheten bedriver med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ett projekt för att stärka skyddet av de allmänna valen 2022. Det är ett viktigt och angeläget projekt som berör alla kommuner och länsstyrelser samt ett antal statliga myndigheter. 4C Strategies, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och alla länsstyrelser och kommuner har bidragit med värdefullt stöd och kompetens under genomförandet av våra utbildningsinsatser.
Sebastian Bay, Projektledare, Valmyndigheten.

4C Strategies har under många år arbetet med säkerhetsrelaterade frågor med anledning av valgenomförandet och har bland annat vid flertalet tillfällen stöttat MSB och Stockholms stads valnämnd. 4C Strategies arbetet med valsäkerhet har även uppmärksammats i en studie vid Princeton University och företagets experter har vid flera tillfällen utbildat i valsäkerhet inom flertalet internationella forum.

Det känns viktigt att vi kan hjälpa de aktörer som är ansvariga för valprocessen med ett strukturerat arbetssätt för att analysera hur situationen ser ut i deras lokala kontext och hjälpa dom att identifiera åtgärder för att skydda valet mot påverkan. Genom att skydda valet kan vårt projekt bidra till vårt demokratiska samhälle.
Frida Åkerberg-Masori, Seniorkonsult 4C Strategies

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.