Säkerställ din förmåga att möta de nya kraven på nät- och informationssäkerhet

Resilience solutions

Bedömning av organisationens förmåga att uppfylla NIS-direktivet

Gapanalys

4C Strategies har tagit fram ett paketerbjudande med en gapanalys som ger en överblick över om eller vad er organisation behöver göra för att säkerställa efterlevnad av NIS-direktivet. Gapanalysen är utformad utifrån de direktiv som MSB och tillsynsmyndigheterna har angivit för organisationerna inom aktuell sektor.

Gapanalysen innehåller:

 • Självskattning av organisationen genom enkät (säkerhetsklassat enkätverktyg) med både kvantitativ & kvalitativ svarsinsamling, till utvalda personer.
 • 3 intervjuer med nyckelpersoner
 • 1 workshop med nyckelpersoner
 • En standardiserad rapport

Gapanalysen kommer resultera i en bedömning om ni uppfyller eller inte uppfyller NIS-direktivets krav. Om organisationen inte uppfyller kraven kommer ni få en handlingsplan med förslag över vad organisationen behöver göra för att efterleva och arbeta i linje med NIS-direktivets kravställningar.

Pris: 95 000 SEK (exkl moms)

Utökad Gapanalys

4C Strategies erbjuder även en utökad Gapanalys som utöver de ovan beskrivna delarna även innehåller en skrivbordsövning där era befintliga planer och processer testas och utvärderas. Övningsledaren introducerar de övade för standardscenarier med koppling till NIS-direktivets och därtill kopplade frågeställningar. Genom övningsledarens moderering tillåts de övande att resonera kring hur krisen skulle hanterats, vilka rutiner som finns, kontaktytor som skulle använts, utmaningar som skulle uppstå etc.

Skrivbordsövningen har ett utbildande och utvecklande fokus där deltagarna resonerar sig fram till beslut föratt kunna identifiera potentiella förbättringsåtgärder.

Pris: 155 000 SEK (exkl moms)

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.