preloader

Fallstudie: Nationella övningar för att möta informationspåverkan

Som en del i ett nationellt initiativ från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i att stötta myndigheter att möta informationspåverkan, har 4C Strategies övat bevakningsansvariga myndigheter och länsstyrelser över hela landet.

Uppdragsgivare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ansvarar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Utmaning: Att förbereda bevakningsansvariga myndigheter och länsstyrelser på att identifiera och möta informationspåverkan, med de bästa tillgängliga metoderna.

Lösning: En serie övningar, med skräddarsydda scenarier. Övningsserien utformades som stöd och hjälp för dem som har lite erfarenhet av att möta desinformation och för att stärka deras förmåga att samverka för att möta informationspåverkan.

Fördelar: Deltagare som har arbetat med vardagsnära scenarier har, efter genomgången utbildning, både verktyg och självförtroende att identifiera och möta informationspåverkan.

Spridningen av desinformation ökar successivt i syfte att destabilisera länder, myndigheter och branscher. 4C Strategies kontaktades av MSB för att hjälpa till att bygga bevakningsansvariga myndigheters förmåga i att möta det ökande hotet från informationspåverkan.

Enligt Maria Pålsson, seniorkonsult vid 4C Strategies är MSB den ledande aktören i Sverige när det gäller att möta informationspåverkan. ”Det är hedrande att stötta organisationer på MSB:s uppdrag. 4C Strategies välrenommerade övningsledare kan implementera MSB:s beprövade metoder inom vilken organisation som helst i världen.”

Att komma igång

Först och främst såg vi till att det var en bra mix av människor, från olika typer av organisationer. Att föra samman människor från olika organisationer snabbar på inlärningen, stimulerar till samverkan och förmedlar tydligt till deltagarna att de inte är ensamma om att möta informationspåverkan i sitt arbete.

Övning

Varje övningsdag inleddes med en kortare utbildning. Under dagen genomfördes därefter ett antal övningar för att hjälpa deltagarna att:

 • Förstå problemet och dess potentiella utbredning
 • Identifiera informationspåverkan
 • Förstå vilka målgrupper som är relevanta
 • Analysera möjlig påverkan på målgrupperna
 • Skapa strategier och processer för att nå ut med korrekt information
 • Lära sig effektiva tekniker för proaktiv kommunikation

”Människor tror ofta att de måste gå i klinch med antagonisten, men det är precis vad antagonisten vill”, fortsätter Maria Pålsson. ”Att försöka resonera med en antagonist är ett effektivt sätt att förlora informationskriget”. En tumregel är istället att alltid hålla fast vid ditt eget budskap. När du vet vilka dina målgrupper är och vad som står på spel kan du försäkra dem om att det är din organisation som är den pålitliga källan till information.”

Learning by doing

Totalt hölls 15 övningar i hela Sverige med omkring 200 deltagare från 55 bevakningsansvariga myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Genom att utföra övningar i mindre grupper kunde alla dela med sig av sina erfarenheter och få en känsla av vad som står på spel samt träna på att identifiera tekniker och lägga upp strategier för att möta informationspåverkan.

Totalt hölls 15 utbildningsprogram i hela Sverige med omkring 200 deltagare från 55 myndigheter och kommuner

Under ett övningsmoment fick deltagarna analysera målgrupperna och arbeta med att ta fram ett strategiskt narrativ, sitt budskap, genom att besvara en rad frågor. I ett annat moment fick de ta del av falska artiklar och nyhetsinslag. Med hjälp av de nya verktygen fick de sedan pröva på att identifiera olika typer av påverkanstekniker.

”Offentliga verksamheter gör omfattande risk- och sårbarhetsanalyser vart fjärde år”, säger Maria Pålsson. ”Men mycket hinner förändras på den tiden. Att hålla mindre övningar däremellan kan vara mycket viktigt för en myndighet och för medborgarna den ytterst finns till för.”

Använda de nya kunskaperna

Efter en dags utbildning och övning är det dags för deltagarna att omsätta de nya kunskaperna i praktiken. Eftersom det är något de förväntas göra utöver ordinarie arbetsuppgifter brukar många sträva efter att snabbt involvera sina kollegor i arbetet. Via övningen har de fått förståelse för vilka processer som behöver komma på plats och tillsammans med andra utforma och besluta om organisationens strategiska narrativ.

 ”Genom den här övningsserien har vi gett deltagarna verktyg och självförtroende att möta informationspåverkan”, sammanfattar Maria Pålsson. ”I dagens samhälle, där hela branscher och länder är måltavlor för antagonister är det helt centralt att medarbetarna är förberedda på det. Om du behöver ett erfaret team för att hjälpa din organisation att anpassa sig och agera baserat på beprövade metoder, är 4C Strategies den bästa samarbetspartnern du kan välja.”

Här finner du en längre intervjun med Maria Pålsson om information, desinformation och att möta informationspåverkan →

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.