preloader

Samarbete med Academic Work, H&M och AFRY för att motverka kompetensbrist inom cybersäkerhet

Cyber security skills training

Kompetensbristen inom cybersäkerhet – en nationell utmaning

Cybersäkerhet är den tredje viktigaste prioriteringen för svenska verksamheter under 2021 och efterfrågan på kompetens inom området väntas fortsätta växa. Problemet är att gapet mellan efterfrågan och tillgänglig kompetens ökar för varje dag. Därför har nu det svenska bemannings- och rekryteringsföretaget Academic Work och systerbolaget AW Academy inlett ett samarbete med bland annat H&M, 4C Strategies och AFRY för att utbilda nya konsulter och medarbetare inom cybersäkerhet.

Cybersäkerhet är en av de största utmaningarna för företag idag. Många svenska företag, stat och myndigheter verkar på en global marknad och i en totalt uppkopplad miljö. Med det kommer nya hot och krav på säkerhet, konfidentialitet och integritet som måste hanteras. Lösningen på problematiken enligt Academic Work är inte att införa ny teknik, utan stavas utbildning. Enligt en nyligen utgiven rapport från Radar Ecosystem är svenska företag väl medvetna om detta. Rapporten visar att cybersäkerhet är den tredje viktigaste prioriteringen för svenska verksamheter under 2021. Tyvärr är bristen på kompetenta medarbetare inom cybersäkerhet påtaglig i Sverige. Enligt arbetsgivarförbundet IT- och Telekomföretagen är detta det område där kompetensbristen kommer att öka mest under de kommande tre till fem åren.

Accelerated Learning – lösningen på kompetensbristen?

Academic Work och AW Academy vill hjälpa svenska företag att utbilda mer kompetens inom området och snabbt få ut denna kompetens i arbetslivet. Man har tidigare genomfört en framgångsrik utbildning inom cybersäkerhet och nu startas ännu en utbildning. Här tillämpas AW Academys utbildningsmodell som bygger på Accelerated Learning, och efter 12 veckors utbildning kommer deltagarna på programmet direkt ut i arbete.

Mikael Grape
Antalet cyberattacker mot centrala samhällsfunktioner ökar drastiskt varje år, och det vi tidigare sett som morgondagens risker är idag en del av vår vardag. För att kunna motverka detta behövs tillgänglig kompetens på marknaden. Samarbete med Academic Work, H&M och AFRY med flera är ett sätt för oss att bidra utöver de mjukvarulösningar och experttjänster vi dagligen levererar inom området.
Mikael Grape, VD, 4C Strategies AB

Utbildningen genomförs i nära samarbete med H&M, 4C Strategies och AFRY med flera, som är med i programmet för att rekrytera sina framtida talanger.

“Kompetensbristen inom cybersäkerhet är en nationell utmaning. Vi är glada att se hur vårt nätverk av bolag och konsulter som utbildas denna väg växer dag för dag och hur vi faktiskt kan göra en skillnad. Vi på Academic Work och AW Academy är glada att kunna fortsätta bidra med hållbara lösningar för att komma åt grundproblemet med kompetensbristen” säger Martin Persson, Business Area Manager IT på Academic Work.

Läs mer om utbildningen här.

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.