preloader

Hur påverkar det er?

Emergency management and public safety

Informationspåverkan – hur påverkar det er?

Informationspåverkan är ett växande hot i vårt moderna digitala samhälle. Alla samhällsaktörer, myndigheter såväl som kommuner och företag är på olika sätt sårbara för detta. Informationspåverkan är speciellt allvarligt för branscher där förtroende är A och O för att fungera, såsom finansiella tjänster, livsmedel, transport och energi. Informationspåverkan riskerar skada både liv och hälsa, ekonomi och långsiktiga förtroendet för staten och privata företag.

Men det finns sätt att skapa beredskap och lära sig hantera informationspåverkan för att minimera effekten. Nyckeln är att bli medveten om sina egna sårbarheter och lära sig de metoder som finns för att identifiera och möta informationspåverkan.

Vad säger regeringen om informationspåverkan?

Regeringen har konstaterat att det försämrade säkerhetspolitiska läget ställer högre krav på det psykologiska försvaret. I det försvarspolitiska inriktningsbeslutet för 2015–2020 lyfts att Sverige behöver stärka sin förmåga att hantera påverkansoperationer för att kunna möta ett förändrat omvärldsläge. Försvarsberedningen menar bl.a. att ”Försvarsviljan hos befolkningen ska stärkas och motståndskraften mot externa påtryckningar som hotar Sveriges handlingsfrihet och rätt till självbestämmande upprätthållas.”

MSB definierar informationspåverkan som:

 • Potentiellt skadlig kommunikation om främmande makt eller deras ombud ligger bakom (medvetet eller omedvetet).
 • Medveten inblandning från främmande makt där försök görs att skapa misstro medborgare emellan samt mellan medborgare och stat.
 • Påverkan som aktivt bidrar till främmande makts agenda och utformas så att de utnyttjar sårbarheter i samhället.
 • Utnyttjar olika typer av påverkanstekniker för att uppnå effekt, exempelvis falska nyheter, s.k. deepfakes och botar.

Vad vi kan hjälpa dig med

Vi kan hjälpa er att bygga er motståndskraft, planera och förbereda er för informationspåverkanskampanjer, bland annat genom att:

 • Utbildning inom omvärldsbevakning & lägesbildsarbete
 • Utbildning inom strategisk kommunikation för att kunna möta informationspåverkan
 • Övning (skrivbords- & simuleringsövningar)
 • Analys av förmågan att identifiera & möta informationspåverkan
 • Målgrupps- och sårbarhetsanalyser
 • Omvärldsanalyser
 • Framtagande av strategier & ramverk för proaktiv robust kommunikation

Externa resurser

Handbok i att möta informationspåverkan

Vägledning om att integrera kommunikation i samverkan och ledning

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.