preloader

Att öva för höjd beredskap

Mikael Grape
I och med den återupptagna totalförsvarsplaneringen har allt större uppmärksamhet riktats mot övningsverksamhet vars syfte är att stärka samhällets motståndskraft. Under 2020 skulle den största nationella totalförsvarsövningen på 30 år genomförts, men i och med coronapandemins utbrott fick delar av övningen flyttas fram. Vi träffade 4C Strategies nordiska VD Mikael Grape för att diskutera möjligheter och utmaningar för framtidens övningar. Mikael konstaterar bland annat att övning är viktigt, men att pandemin gett oss möjlighet att först reflektera över vilken förmåga vi behöver.

Hej Mikael! Coronapandemin har påverkat möjligheterna att genomföra större övningar. Vilka utmaningar ser ni på 4C Strategies att samhällets aktörer ställs inför i sin övningsverksamhet?

4C Strategies arbetar för att stärka samhällets förmåga att hantera det oönskade. Övning är naturligtvis centralt för detta – hur klichéartat det än låter, så är 10 000 timmar av att slå tennisbollarna mot garagedörren nödvändigt om man vill vinna Wimbledon. En sak som slår mig när jag funderar över dagens utmaningar är att, oavsett om det handlar om en multinationell militär samverkansövning, eller en skrivbordsövning för en kommunal krisledningsgrupp är den gemensamma nämnaren det mänskliga mötet – vi träffas för att öva mot ett scenario.

Vi har alla vant oss vid att samverka på distans med stöd av fantastiska verktyg som Teams och Zoom, och det känns avlägset att samla ett 100-tal personer i en konferenslokal för att öva till exempel den nordiska elnätsberedskapen. Det skapar nya utmaningar för den kreativa process som det innebär att planera och genomföra en övning. Samtidigt skapar det även säkerhetsmässiga utmaningar. Hur utbyter vi i ett totalförsvarssammanhang information över videokonferenssystem och när hemarbete blivit normen? Vi behöver verktyg för att på ett säkert sätt dela information och arbeta gemensamt, på distans. Samtidigt får den perfekta säkerhetslösningen inte hindra oss från att öva – ett skepp i hamn är tryggt, men det är inte det som ett skepp är byggt för.

Går det å andra sidan att se möjligheter som öppnar sig när övningsverksamheten sker i digital miljö?

Det är utan tvivel så att situationen skapat nya möjligheter att öva med realism. En kris inträffar sällan när vi sitter samlade och fullt redo. Nej, det sker klockan 17:23 en fredag, och vi är hänvisade till den plats där vi befinner oss och till de verktyg vi för tillfället har till förfogande. Med stöd av digitala verktyg kan vi skapa ökad realism, och möta de övande där de befinner sig.

En viktig aspekt kopplat till detta är de scenarier vi övar mot. Ett väl utvecklat scenario driver de övande i handlingens riktning, men samtidigt är risken stor att vi utvecklar oss för att möta gårdagens hot. Utmaningen är också att hur mycket vi än förbereder oss, så är det alltid något annat som inträffar. Det kan handla om klimatförändringar, terrorism, social oro – eller om ett nytt virus som rapporteras kunna ge en hittills okänd lungsjukdom.

Vilka förutsättningar har 4C Strategies att stötta aktörers övningsverksamhet?

4C Strategies har mer än 20 års erfarenhet av att genomföra övningar och utveckla verktyg för att stötta effektiv övningsverksamhet. Först för att stötta komplexa övningar, sedan för att följa upp och mäta förmåga. På senare tid har fokus legat på att integrera de avancerade verktyg såsom simulatorer och sensorer som finns till förfogande, för att ge ansvarig chef möjlighet att snabbt se status på individer och enheter i organisationen, samt planera och genomföra ett övningsmoment, där de övande befinner sig kunskapsmässigt och praktiskt.

Precis som du beskrivit kan morgondagens utmaningar kan vara oerhört svåra att förutse – inte minst har coronavirusets utbredning till en global pandemi visat detta. Hur ska vi öva på att hantera framtidens utmaningar, om vi inte kan vara säkra på vilka dessa är?

Mitt svar är att vi ska lägga scenariot åt sidan och utgå från tydligt definierade förmågemål som ställer krav på vad vi gemensamt ska kunna, och som kan brytas ner från nationell nivå till aktörer och ibland ända ner på individnivå. Först då kan vi också mäta effekten av övningar över tid – gör vi rätt saker? Blir vi bättre?

För att möta dagens, och morgondagens, utmaningar i övningsverksamheten är de tre områdena fysisk distans, säkerhet och gemensamma mål centrala. Vi behöver effektiva, och säkra verktyg för att samarbeta på distans när övningsaktiviteterna planeras, och numera även genomförs.

Och precis som mina två årliga set på tennisbanan inte är tillräckliga för att främja den sportsliga karriären, kommer den riktiga effekten av övningsverksamheten först när vi utgår från systematik och en gemensam bild av vad vi ska kunna. Genom tydliga mål kan vi mäta att vi gör rätt saker, och få större effekt av övningsverksamheten – på alla nivåer. Det är här vi som leverantör försöker stötta samhällets aktörer, och det är här jag ser de mest spännande utmaningarna – idag och imorgon.

Läs mer om våra experttjänster inom krishantering

Klicka här

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.