preloader

Försörjningsberedskap och modern lagerhållning

A pipeline in winter

24 mars 12.15-12.55 | Mötesplats Samhällssäkerhet 2021

När pandemivågen sköljde över världen blev belastningen på de globala försörjningskedjorna allt för stor och brast. Marknaden kunde inte möta efterfrågan och stater vände sig inåt för att säkerställa tillgång till läkemedel, skyddsmateriel och vaccin. Bland befolkningar spreds oro om risker för begränsad tillgång till förnödenheter och livsmedel. En insikt om att inför nästa kris stå bättre rustad växte stark lokalt i Sverige såväl inom EU.

Samhällets och försörjningskedjornas sårbarheter har blottats och verktygen för en mer robust försörjningsberedskap är många. Modern lagerhållning och tillgänglig logistik i samhällets alla nivåer, ökad självförsörjningsgrad och förmåga till snabb omställning är några exempel på områden som bidrar till lösningen. Ett samhälle som baseras på just-in-time och en aldrig sinande tillgång på varor behöver i sig anpassa sin förmåga efter förutsättningarna i en globaliserad värld. Pandemin har gjort det tydligt att samhällsviktiga verksamheter måste kunna fortsätta leverera varor och tjänster även under störda förhållanden. Det förutsätter såväl kunskap om kritiska beroenden som robusta distributionskedjor och anpassnings­bara organisationer.

Lyssna till Martin Allard, principalkonsult vid 4C Strategies, som delger de viktigaste framgångsfaktorerna för framtidens försörjningsberedskap.

Besök vår monter

Martin Allard har varit principalkonsult på 4C Strategies sedan år 2014, men har över 15 års erfarenhet av krisberedskap och totalförsvar inom offentlig förvaltning med huvudsakligt fokus på totalförsvarets behov och försörjningsberedskap. Martin har en bakgrund inom Regeringskansliet som biträdande försvarsdirektör, byråledare samt senioranalytiker.

Det var ett tag sedan vi sågs – välkommen in!

 • I vår monter finner du en mängd experter, bekanta och vänner som gärna ses över en digital kaffe. Vill du diskutera lärdomar från det gångna året? Har du behov av expertstöd eller av att digitalisera ert arbete med övning, risk-, kontinuitet eller krishantering? Söker du nya utmaningar?

  I skuggan av pandemin lever många människor på flykt eller vilkas hem blivit förstörda i orkaner och jordbävningar. För varje mötesbokning som görs kommer vi därför att donera ett katastrofpaket till Svenska Röda Korset. Då alla inte har möjlighet att delta under Mötesplats Samhällsäkerhet så gäller detta för alla årets mötesbokningar. Vi ser fram emot att ses!

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.