Skydda kritiska tillgångar och sårbar infrastruktur

En angripare strävar efter att kraftsamla mot sårbara anläggningar och områden. Det kan handla om intrång och sabotage av viktiga objekt. Det kan också handla om angrepp mot digitala system i syfte att tillgripa, förvanska eller förstöra informationstillgångar. Totalförsvarsviktiga verksamheter behöver skydda såväl fysiska som digitala tillgångar.

4C Strategies erbjuder bland annat

 • Kartläggning av verksamhetens mest skydds­värda delar och analys av lämpliga skyddsåtgärder (säkerhetsskyddsanalys).
 • Beslutsunderlag för avvägda åtgärder inom fysisk säkerhet, personalsäkerhet och informationssäkerhet baserat på säkerhetsskyddsanalyser.
 • Utveckling av ledningssystem för att skydda informationstillgångar med höga krav på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.