Samverka tätt för maximal försvarseffekt

Försvarsmakten saknar behovstäckning avseende förnödenheter och tjänster från andra aktörer inom totalförsvaret i alla beredskapsnivåer. Det betyder att det militära försvaret behöver stöd för att fungera. Gemensam planering – på alla nivåer i samhället – är nödvändig för att uppnå den värnkraft som krävs.

4C Strategies erbjuder bland annat

 • Ingående kunskap om Försvarsmaktens behov, baserat på ett nära samarbete under två decennier.
 • Bästa praxis för privat-offentlig samverkan för ömsesidig nytta för samtliga parter.
 • Facilitering av civil-militär samverkan, tillsammans med offentliga och privata aktörer.
 • Kvalificerat systemstöd för informationshantering som svarar mot militära krav på robusthet och säkerhet.

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.