Minska osäkerheter med stärkt ledningsförmåga

Ett väpnat angrepp kan komma hastigt och utan förvarning. Vilseledning används för att skapa osäkerhet och underminera försvarsviljan. Många menar att vi redan befinner oss i en gråzon mellan krig och fred. Förmågan att fatta beslut på ofullständigt underlag under stark tidspress när stora värden står på spel kommer vara avgörande.

4C Strategies erbjuder bland annat

 • Realistiska övningar baserade på kvalificerad analys av hotbild och omvärldsutveckling.
 • Enkla verktyg för effektivt beslutsfattande samt intern och extern kommunikation under osäkra förhållanden.
 • Kraftfullt beslutsstöd för att utveckla och följa upp organisationens förmåga över tid

Hur skulle du prioritera Sveriges resurser?

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.