preloader

Fortsatt drift under störda förhållanden

Ett väpnat angrepp utmärkas av omfattande friktioner och bortfall av grund­läggande samhällsservice. Totalförsvarsviktiga verksamheter måste kunna fortsätta leverera varor och tjänster även under störda förhållanden. Det förutsätter såväl kunskap om kritiska beroenden som robusta distributionskedjor och anpassningsbara organisationer.

4C Strategies erbjuder bland annat

 • Känslighetsanalyser av anläggningar och områden av betydelse för totalförsvaret.
 • Kontinuitetshantering med beredskapsplaner för att upprätthålla kritiska processer.
 • Behovsanalys och kravställning för förnödenheter, insatsvaror och komponenter.
 • Behovsanalys och kravställning för personalförsörjning, inklusive krigsorganisation.

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.