preloader

Tillsammans hjälper vi er att bygga en robust verksamhet som klarar varje utmaning.

Hur ligger vi till vad gäller kontinuitetshantering? Har vi identifierat våra beroenden av nyckelpersonal, IT-system, leverantörer mm? Har vi en plan B för att hantera avbrott i dessa? Genomför vi tester och övningar där de ger mest effekt?

Bakgrund

 • Det är inte bara pandemier som kräver snabba omställningar och synliggör beroenden av bland annat nyckelpersoner och leverantörer. En föränderlig omvärld med digitalisering och ökade IT-beroenden, tillsammans med risken för cyberattacker och tekniska haverier, gör att det behövs kraftfulla åtgärder för att upprätthålla den mest kritiska verksamheten. Sådana åtgärder förutsätter förberedelser. Kontinuitetshantering är den systematiska process som möjliggör detta.

  Allt börjar med att ställa en diagnos på förberedelser som har genomförts i syfte att kunna upprätthålla verksamheten vid avbrott i kritiska resurser och beroenden. Tillsammans med 4Cs experter går vi igenom er kontinuitetshantering utifrån sju analysområden som bedöms centrala för en fungerande kontinuitetshantering (se nedan). Vi kallar det för 4C Strategies BCM Healthcheck.

  4C Strategies BCM Healthcheck avslutas med en presentation innehållande handlingsbar kunskap för verksamhet och ledning. Ni får en kvalificerad bedömning av nuläge, utvecklingsområden, konkreta åtgärdsbehov och en handlingsplan för fortsatt arbete. Tillsammans hjälper vi er att bygga en robust verksamhet som snabbare kan återhämta sig från, och mildra konsekvenserna av, en händelse.

Analysområden

Vår metodik bygger på internationella standarder och ramverk inom kontinuitetshantering, tillsammans med best practice från vår mångåriga erfarenhet från kontinuitetsarbete inom privat och offentlig sektor. Tillsammans med våra experter går vi igenom er planering utifrån nedan analysområden:

 • Medvetenhet / Mognadsgrad
 • Styrning och policy
 • Ansvar och roller
 • Resurser (budget)
 • Strategiska och operativa analyser
 • Kontinuitetshöjande åtgärder
 • Övning / Validering

Ett resultat som visualiserar befintlig förmåga

Ni får en kvalificerad bedömning av tillståndet med fokus på utvecklingsområden och konkreta åtgärdsbehov. Resultatet visualiseras så att verksamhet, ledning och styrelse får en god överblick över organisationens sammantagna förmåga när det gäller kontinuitetshantering.

 • Handlingsbar kunskap för verksamhet, ledning och styrelse
 • Konkreta åtgärdsbehov inom respektive analysområde
 • Prioritering för fortsatt arbete
Q&A med våra experter inom kontinuitetshantering

Läs mer

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.