preloader

Kontinuitetshantering

business continuity management

Vid en störning eller ett avbrott, är din organisations prioriteringar tydliga och kända av alla som behöver informationen? Är det tydligt för din organisation hur era insatser ska fokuseras för att upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå vid störningar och avbrott? Har din organisation en plan B?

Vad är kontinuitetshantering?

Kontinuitetshantering handlar om att genom ett systematiskt arbete bygga förmåga att motstå störningar och avbrott, och om en störning eller ett avbrott ändå inträffar kunna upprätthålla den kritiska verksamheten på en acceptabel nivå. Målet är att skydda viktiga värden, såsom exempelvis personella, ekonomiska eller funktionella värden.

Genom ett strukturerat och effektivt arbete med kontinuitetshantering kan en organisation såväl begränsa konsekvenserna som förkorta avbrottstiderna vid ett avbrott.

Konkret handlar kontinuitetshantering om att:

 • identifiera och analysera organisationens kritiska verksamhet, inklusive dess kritiska resurser och beroenden
 • bestämma vad som är acceptabla verksamhetsnivåer vid störningar och avbrott
 • planera och genomföra åtgärder för att dessa nivåer ska kunna upprätthållas

Vad vi kan hjälpa er med

Vi på 4C Strategies kan stötta er organisation inom kontinuitetshantering på alla nivåer; strategiskt, taktiskt och operativt. Vår metodik bygger på internationella standarder och ramverk inom kontinuitetshantering, exempelvis ISO 22301, SS 22304 och Good Practice Guidelines, tillsammans med best practice från vår mångåriga erfarenhet från kontinuitetsarbete inom samhällsviktig verksamhet i samtliga samhällssektorer. Vi lägger stor vikt vid att arbetet med kontinuitetshantering integreras med pågående arbete och befintliga processer.

Exempel på stöd vi kan erbjuda:

 • Upprättande av program eller ramverk för kontinuitetshantering
 • Identifiering av organisationens kritiska verksamhet, tillsammans med analys av verksamhetens kritiska resurser och beroenden
 • Definition av acceptabla verksamhetsnivåer
 • Upprättande av kontinuitetsplaner för kritiska verksamheter
 • Test av kontinuitetsplaner
 • Intern utbildning och träning för personal som ska utföra arbetet
 • Systemstöd för att genomföra kontinuitetshantering – baserat på utvald metod och arbetssätt (till exempel samla in och aggregera data visuellt, samt få autogenererade rapporter). Påminnelser skickas ut automatiskt genom vårt systemstöd Exonaut®

Kontinuitetshantering som en del i arbetet med Organisatorisk resilience?

Tillsammans med exempelvis riskhantering, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och krisberedskap utgör kontinuitetshantering en viktig pusselbit i arbetet med att bygga motståndskraftiga och robusta organisationer. Det är centralt att arbetssätten integreras, dels med varandra och dels med andra befintliga processer och arbetssätt.

Thank you for downloading!
The resource will be sent to the given email address. You are welcome to contact us with any question you may have.

  To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

  I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events.

  Ladda ner information

  Exonaut® och kontinuitetshantering

  Läs mer om hur du kan använda Exonaut® för att förbättra din kontinuitetshantering

  Message sent

  Thank you
  Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

  Thank you!

  You are now registered.

  Download pack

  Photo credits

  License

  Choose size
  • Original image
  • Large image (2900px)
  • Medium image (1920px)
  • Small image (1024px)
  DOWNLOAD

  Get in touch

  Book a demo

   Get in touch

    Message sent

    Thank you
    Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

    Message sent

    Thank you
    Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

    Message sent

    Thank you
    Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.