preloader

Upprätthåll kontinuitet i kritisk verksamhet

Corona Pandemic Step 2 Uphold

Coronaviruset COVID-19 spridning sätter fokus på organisationens förmåga att hantera oönskade händelser. Vid en allmän spridning av viruset kommer vårt samhälle att utsättas för stora störningar, främst på grund av hög sjukfrånvaro. Nyligen gick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut med uppmaningen att svenska myndigheter ska ta höjd för ett scenario där coronaviruset kan slå ut mellan 20 och 40 procent av personalstyrkan under sex veckor. Alla organisationer behöver förbereda sig för ett sådant scenario och planera för hur det mest kritiska i verksamheten ska kunna upprätthållas. Detta inkluderar att:
 • Identifiera kritisk verksamhet, beroenden och sårbarheter, med ett särskilt fokus på nyckelpersonberoenden och hur stor andel av personalen som behövs för att upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå vid en smittspridning.
 • Skyndsamt framtagande av sekundärlösningar och kontinuitetsplaner.
 • Aktivera och verifiera planerna, genom att t.ex. testa organisationens förmåga att hantera större personalbortfall.

Nedan finner ni nedladdningsbart material: 4C Strategies lägesbild i PDF-format, en lägesbild för hur det skulle kunna se ut för en kommun samt lägesbildsmodellen i mallformat. Ni kan även ladda hem ett whitepaper om att säkerställa kritisk verksamhet vid allmän spridning av COVID-19. Vi kommer att uppdatera och komplettera detta underlag löpande.

Thank you for downloading!
The resource will be sent to the given email address. You are welcome to contact us with any question you may have.

  To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

  I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events.

  Message sent

  Thank you
  Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

  Thank you!

  You are now registered.

  Download pack

  Photo credits

  License

  Choose size
  • Original image
  • Large image (2900px)
  • Medium image (1920px)
  • Small image (1024px)
  DOWNLOAD

  Get in touch

  Book a demo

   Get in touch

    Message sent

    Thank you
    Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

    Message sent

    Thank you
    Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

    Message sent

    Thank you
    Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.